Címlap » „A jogkövető drón használat lehetőségei korlátozottak”

„A jogkövető drón használat lehetőségei korlátozottak”

Molnár Zsoltnak a Rotors § Cams ügyvezetőjének, illetve az FPV Egyesület Alelnökének gondolatait olvashatjuk az alábbiakban.

A technológia fejlődés eredményeként a kamerákkal is felszerelt kisméretű drónok ma már nagy tömegben, akadálytalanul érhetőek el a felhasználók széles rétegei számára akár az internetről megrendelve, akár a nagyáruházak, vagy az erre szakosodott üzletek polcairól. Lehet egyszerű játékszer, vagy komoly munkaeszköz, egy dolog azonban mindenképpen közös bennük, az eszközökkel „új dimenzióba” lépnek a mindennapi alkalmazások során.

Ez az „új dimenzió” a légtér, ahol hirtelen megnövekedett a forgalom, és amelyet eddig csak szigorú szabályok betartásával lehetett „birtokba venni”. Azonban napjainkban bárki megveheti és használhatja a drónokat, függetlenül attól, hogy ismeri-e az eszközök technikai korlátait és irányításának gyakorlati fogásait, valamint tisztában van-e az alkalmazás írott, vagy íratlan szabályaival.

A drón pilótákat ma többféleképpen lehet osztályozni: beszélhetünk hobbi és kereskedelmi célú alkalmazókról, de más megközelítéssel elkülöníthetjük őket a tudatos, szakmailag felkészült és a laikus,egyes esetekben gondatlan felhasználókra is. Ez utóbbiak komoly kockázatot jelenthetnek a légtérben és természetesen ez magában hordozhatja a különböző súlyú és kimenetelű balesetek megszaporodását.

Az ember dönt a felhasználás módjáról, a technika „vétlen”

Emellett a drónokat sokan úgy azonosítják, mint a „leskelődés” vagy „kémkedés”, tehát a privát szférába történő behatolás eszközét. Ez a „skatulya”, bizonyosan túlzó, érdemtelenül a drónok hátrányos megkülönböztetéséhez vezethet. A sajtóban megjelenő írásokban aránytalanul nagy hangsúlyt kap a drónok adatvédelmi kockázata. S

Sok más modern technológiához, vagy technikai eszközhöz hasonlóan a drónok a legális alkalmazások mellett valóban alkalmasak lehetnek illegális tevékenységekre is, de számos újszerű lehetőséget és előnyt kínálnak, amelyek kiaknázása napjainkban már lendületet kapott.

Ki kell emelni, hogy soha nem a technológia, vagy az adott technikai eszköz felelős a negatív következményekért, hanem maga az ember, aki mögötte áll, hiszen erkölcsi és jogi normák ismeretében dönt a felhasználás módjáról.

dron a bazilika elott

Drón reptetés a Szent István Bazilika előtt ‒ vajon volt engedélyük? (a szerző saját felvétele)

Manapság gyakran kellő felkészültség hiányában, a kockázatok mérlegelése nélkül használják légi eszközeiket a legkülönbözőbb helyszíneken, szerencsés esetben egy település széli mezőn, vagy egy városi parkban, kevésbé szerencsés esetben egy járókelőkkel teli belvárosi téren, vagy egy zsúfolt tömegrendezvény felett.

Mindez vonatkozik a saját szórakoztatásból történő reptetésre, illetve az öncélból, vagy fizetős szolgáltatásként kínált légi fotó és videó felvételek készítésének döntő többségére egyaránt.

Erre pedig a mai magyar szabályozási környezetben még nincsenek megfelelő válaszok és valószínűleg addig nem is lesznek, amíg nem történik néhány olyan negatív esemény, amelyek kikényszerítik az azonnali intézkedéseket. (A specifikus szabályozás megszületése késik hazánkban.)

A jogkövető alkalmazások engedélyezése túl bürokratikus

A jogkövető alkalmazók lehetőségei erősen korlátozottak, az engedélyek megszerzése a jelenlegi légügyi szabályok mellett hosszadalmas és bürokratikus, ami jelentősen megnehezíti a legális alkalmazásokat és a kereskedelmi tevékenységet végzők számára nem biztosítja a jelentkező piaci igények rugalmas kiszolgálását. Ezzel szemben az engedély nélküli repüléseknek alig néhány esetben volt csak következménye, ez pedig nem jelent valódi visszatartó erőt.

A kereskedelmi célból végzett felhasználások esetében a legális magatartás egyértelműen piacvesztést és versenyhátrányt, míg a hobbistáknál plusz idő és anyagi ráfordítást jelent.

A szabályozás késik, ugyanakkor elkerülhetetlen

A lényeg, hogy mielőbb szükség van a drónok alkalmazását megfelelően szabályozó jogi keretek kidolgozására. Ennek biztosítania kell mind a hobbi, mind a kereskedelmi célú felhasználók, valamint az érintett hatóságok számára is a drónok alkalmazásának átlátható, „élhető” és betartható, ugyanakkorszámon kérhető, illetve garanciális elemeket is tartalmazó feltételrendszerét. A várható szabályozásnak ki kell térnie az adatvédelem, a repülésbiztonság (alkalmazási feltételek, adatszolgáltatás, műszaki tartalom, képzés), valamint a felelősségbiztosítás kérdéseire.

A jogszabály előkészítéséhez egy munkaanyag került kidolgozásra a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalánál, amely az EU más országaiban már meglévő szabályozások és a hazai tapasztalatok ismeretében készült, a kodifikáció pedig azóta húzódik.

A jogalkotási folyamat gyorsítását és az abban történő aktív szerepvállalást tűzte ki célul a 2014 tavaszán létrejött Magyar FPV (First Person View – Első személy szemszögéből) Egyesület, amelyet először a hobbi felhasználók alapítottak, de időközben azok a cégek is felfedezték maguknak, akik a drón technológia alkalmazásával kínálnak különböző szolgáltatásokat, mivel a tevékenységhez kapcsolódó egyedi biztosítási forma is elérhető.

Az Egyesület küldetése a drónok kereskedelmi és hobbi célú alkalmazásához a biztonságos feltételek megteremtése, ennek érdekében pedig egyebek mellett a tagok képzése, minősítése, szakmai tanácsadás biztosítása, a szakma etikai szabályainak kialakítása és egyfajta érdekképviselet megjelenítése is.

A leírtak alapján látható, hogy a technológiai fejlődés eredményeként kezdetben hobbiként megjelenő, mára már szinte új iparággá formálódó terület egyelőre a szabályozatlanság nehézségeivel küzd. A lehetőségek kiaknázásához, a fejlődés biztosításához és a kockázatok minimalizálásához azonban az érintett állami és civil szereplők számára egyaránt fontos lenne mielőbb megnyugtató módon tisztázni a „játékszabályokat”, igazodva az unión belül is alakulófélben lévő normákhoz.

szerző:

Molnár Zsolt a Rotors & Cams Kft. ügyvezetője, a Magyar FPV Egyesület alelnöke

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook