Kedves leendő Tagtársunk, felhívjuk figyelmedet az alábbiakra:
A biztosítás következő évfordulója 2018.04.01.

Ha az évforduló előtt is szükséged van biztosításra, úgy a kategóriákon belül megjelölt minimumdíjat kell kifizetned,
mely a fordulónapig szól. A forduló után köthetsz egész évre szóló biztosítást teljes áron.

Minimumdíjak 2018.04.01 előtt történő befizetés esetén:
Groupama I. kategória - 5 000 Ft 
Groupama II. kategória - 10 000 Ft 
Groupama III. kategória - 15 000 Ft 

Az évfordulóig megkötött biztosítás 2018.03.31-én még érvényes, 2018.04.01-én már nem!

DOE Belépési és Biztosítási Nyilatkozat (Magánszemélyeknek)

Belépési / biztosítási igénybejelentő

(magánszemélyeknek)

Alulírott ezúton kinyilvánítom, hogy az Drónpilóták Országos Egyesületének a tagja kívánok lenni. Az Egyesület alapszabályát megismertem, az abban foglalt rendelkezéseket magamra nézve kötelezőnek tekintem, a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalom. Továbbá kijelentem, hogy nem folytatok üzleti tevékenységet pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatosan. Vállalom, hogy az Egyesület részére a megállapított tagdíjat rendszeresen megfizetem. Tagsági díj naptári évre magánszemélyeknek: 5.000,- Ft

Kötelezően kitöltendő
Lakcím
Önkéntesen kitölthető
3. Biztosítás

Egyesületünk a Groupama Biztosítóval közösen kínál pilóta nélküli légijárművekre szóló (beleértve a repülőmodelleket) felelősségbiztosítást, melyről bővebben a https://doe.hu/felelossegbiztositas oldalon adunk tájékoztatást.

Biztosításhoz – a fentieken túl – szükséges adatok:

A belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adataimat a Drónpilóták
Országos Egyesület nyilvántartsa. Az Egyesület számára kiemelt fontosságú a személyes
adatok védelme, tagjai személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal
összhangban kezeli.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak
megfelelnek.

Kelt:…………………………., ………..év…………………..hó………….nap

…………………………………………
Aláírás

Tájékoztatás az űrlappal kapcsolatban

Jelen űrlap kitöltése és beküldése után a rendszer a megadott e-mail címre küld egy kitöltött PDF dokumentumot amit ki kell nyomtatni, dátummal ellátni, aláírni és szkennelés után elektronikusan elküldeni az Drónpilóták Országos Egyesületének részére, a küldött emailben foglaltak szerint. Az aláírt dokumentumot rövid időn belül feldolgozzuk és tájékoztatást adunk a továbbiakról!

A "*"-al jelölt mezők megadása kötelező

Kép CAPTCHA

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

E-mail:
gergely.tuzson (kukac) doe.hu
vagy
tivadar.neuwald (kukac) doe.hu

Facebook:
https://facebook.com/dronszabalyok
https://facebook.com/doe.hu

Levelezési cím:
2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

Telefon:
+36 (70) 4505960 vagy  +36 (30) 9821368