Kedves leendő Tagtársunk, felhívjuk figyelmét az alábbiakra:
A biztosítás évfordulója 2018.04.01.,
e dátum előtt igényelt biztosítás díja megegyezik
az adott kategóriára vonatkozó minimumdíjjal
(bővebben a
Felelősségbiztosítás oldalon) és 2018.04.01-ig érvényes!

Groupama I. kategória esetén - 5 000 Ft 
Groupama II. kategória esetén - 10 000 Ft 
Groupama III. kategória esetén - 15 000 Ft 

Azaz a megkötött biztosítás 2018.03.31-én még érvényes, 2018.04.01-én már nem!

DOE Belépési Nyilatkozat (Nonprofit Civil szervezeteknek)

Belépési nyilatkozat

(Nonprofit Civil szervezetek számára)

Alulírott ezúton kinyilvánítom, hogy az általam törvényesen képviselt gazdasági társaság a Drónpilóták Országos Egyesületének a tagja kíván lenni. Az Egyesület alapszabályát megismertük, az abban foglalt rendelkezéseket magamra és a társaságra nézve kötelezőnek tekintem, a tagsági kötelezettségek teljesítését vállaljuk. Vállalom, hogy a társaság az Egyesület részére a megállapított tagdíjat rendszeresen megfizeti. Tagsági díj naptári évre gazdasági társaságoknak: 5.000,- Ft

Kötelezően kitöltendő
Székhely
Aláírásra jogosult adatai
Kapcsolattartó adatai
Önkéntesen kitölthető

A belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a társaság adatait a Drónpilóták Országos Egyesület nyilvántartása. Az Egyesület számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelme, tagjai személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak megfelelnek. Kelt:…………………………., ………..év…………………..hó………….nap P.H. …………………………………………………………….

Tájékoztatás az űrlappal kapcsolatban

Jelen űrlap kitöltése és beküldése után a rendszer a megadott e-mail címre küld egy kitöltött PDF dokumentumot amit ki kell nyomtatni, dátummal ellátni, aláírni és szkennelés után elektronikusan elküldeni az Drónpilóták Országos Egyesületének részére, a küldött emailben foglaltak szerint. Az aláírt dokumentumot rövid időn belül feldolgozzuk és tájékoztatást adunk a továbbiakról!

A "*"-al jelölt mezők megadása kötelező

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

E-mail:
gergely.tuzson (kukac) doe.hu
vagy
tivadar.neuwald (kukac) doe.hu

Facebook:
https://facebook.com/dronszabalyok
https://facebook.com/doe.hu

Levelezési cím:
2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

Telefon:
+36 (70) 4505960 vagy  +36 (30) 9821368