Bankszámlaszám változás!

Felhívjuk szíves figyelmed, hogy a Drónpilóták Országos Egyesületének új bankszámlaszámai vannak!
 

Tagdíj bankszámlaszám (DTD előtagú díjbekérők):
16200151-18542792

IBAN: HU23 1620 0151 1854 2792 0000 0000
 

Felelősségbiztosítás bankszámlaszáma (DFB előtagú díjbekérők):
16200151-18542802

IBAN: HU75 1620 0151 1854 2802 0000 0000
 
 
Bank:  MagNet Bank Zrt.  |  S.W.I.F.T. BIC: HBWEHUHB
 
Várd meg a díjbekérő(ket)t és annak megfelelően utalj, mert könyvelési nehézséget okoznak a levegőben lógó "gazdátlan" utalások!

Kérjük, hogy a 2018.03.14-én és ezt követően kiállított díjbekérőket már a díjbekérőn lévő új bankszámlaszámra utald!
 
A korábbi díjbekérők ellenértékét is utalhatod megbontva díjbekérő/számla előtag szerint ezekre a bankszámlaszámokra,
de természetesen még a régi bankszámlaszámunk is él!

Címlap » DOE Belépési Nyilatkozat (Nonprofit Civil szervezeteknek)

DOE Belépési Nyilatkozat (Nonprofit Civil szervezeteknek)

 
1 Kezdet 2 Kész

Belépési nyilatkozat

(Nonprofit Civil szervezetek számára)

Alulírott ezúton kinyilvánítom, hogy az általam törvényesen képviselt gazdasági társaság a Drónpilóták Országos Egyesületének a tagja kíván lenni. Az Egyesület alapszabályát megismertük, az abban foglalt rendelkezéseket magamra és a társaságra nézve kötelezőnek tekintem, a tagsági kötelezettségek teljesítését vállaljuk. Vállalom, hogy a társaság az Egyesület részére a megállapított tagdíjat rendszeresen megfizeti. Tagsági díj naptári évre Nonprofit Civil szervezetek számára: 5.000,- Ft

Kötelezően kitöltendő
Székhely
Aláírásra jogosult adatai
Kapcsolattartó adatai
Önkéntesen kitölthető

A belépési nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a társaság adatait a Drónpilóták Országos Egyesület nyilvántartása. Az Egyesület számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelme, tagjai személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak megfelelnek. Kelt:…………………………., ………..év…………………..hó………….nap P.H. …………………………………………………………….

Tájékoztatás az űrlappal kapcsolatban

Jelen űrlap kitöltése és beküldése után a rendszer a megadott e-mail címre küld egy kitöltött PDF dokumentumot amit ki kell nyomtatni, dátummal ellátni, aláírni és szkennelés után elektronikusan elküldeni az Drónpilóták Országos Egyesületének részére, a küldött emailben foglaltak szerint. Az aláírt dokumentumot rövid időn belül feldolgozzuk és tájékoztatást adunk a továbbiakról! A belépés elfogadásáról az Egyesület elnöksége az alapszabálynak megfelelően szavaz! 

A "*"-al jelölt mezők megadása kötelező

Az adatvédelmi dokumentációk ide kattintva érhetőek el.

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu

Levelezési cím:
2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

 

Facebook