Címlap » Egyesületünkről

Egyesületünkről

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

— DOE (Drónpilóták Országos Egyesülete) 2016

 

Rólunk

A DOE elődjét, a Magyar FPV Egyesületet azok a hobbisták alapították, akik Magyarországon úttörőként járultak hozzá a kisméretű merevszárnyú és multirotoros pilótanélküli légi járművek terjedéséhez és népszerűsítéséhez. Már akkor célkitűzéseik között szerepelt – a technikai ismeretek elsajátításán kívül – ezen eszközök törvényes alkalmazási feltételeinek megteremtése, így a kezdetektől keresték az együttműködés lehetőségét az illetékes légügyi szervezetekkel, illetve hatóságokkal.

A drónok iránt napjainkban tapasztalható megnövekedett érdeklődés, valamint számos területen történő robbanásszerű terjedésük szükségessé tették a civil szervezet átalakulását. Ma már nem kizárólag az innovatív technológia iránt érdeklődő lelkes amatőrök, hanem a professzionális alkalmazásokat gazdasági tevékenység keretében végző vállalkozások is nagy számban használják a drónokat, így a megváltozott körülményekhez kellett igazítani a DOE működését is.

A DOE – az átalakulást követően – már nem csak a hobbisták, hanem a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások képviseletét is a zászlajára tűzte.

A DOE fent megfogalmazott küldetésének sikeres végrehajtásához szükséges az Egyesület működési kereteinek megteremtése, a szakmai, pénzügyi és szervezeti feltételek biztosítása. Ennek érdekében megtörténtek azok az átalakítások, amelyek megteremthetik a szervezetünk professzionális működésének alapjait. A vezetőváltásokat követően megtörtént a pénzügyi helyzet stabilizálása, a tagi hozzájárulások újragondolásával és az új tagok toborzásával. Az intézkedések eredményeként a DOE pénzügyi helyzete megerősödött, lehetőséget biztosítva a továbblépéshez.

Az elmúlt időszakban a DOE sikeres rendezvények szervezésében működött közre, amelyeken képviselte célkitűzéseit és tájékoztatta az érdeklődőket. Ezen kívül az Egyesület működésének elismeréseként számos média részéről érkezett megkeresés a drónokra vonatkozó magyarországi helyzettel kapcsolatosan. Ezek a megjelenések szintén nagymértékben hozzájárultak mind a DOE további népszerűsítéséhez, mind a célkitűzések megvalósításához. És a legfontosabb: egyértelmű sikerként könyveljük el, hogy a DOE konstruktívan és eredményesen működött közre a magyarországi drón jogszabály tervezet kidolgozásában, amely reményeink szerint hamarosan új, kedvezőbb szabályozási feltételeket biztosíthat valamennyi érintett számára.

 

 

Elérhetőségeink: info [kukac] doe.hu

Elnökség: elnokseg [kukac] doe.hu

Ellenőrző bizottság: eb [kukac] doe.hu

 


  Drónpilóták Országos Egyesülete - Tagdíj bankszámlaszáma: 16200151-18542792

  • IBAN: HU23 1620 0151 1854 2792 0000 0000
  • S.W.I.F.T. BIC: HBWEHUHB
  • Bank:  MagNet Bank Zrt.
 • Drónpilóták Országos Egyesülete - Felelősségbiztosítás bankszámlaszáma: 16200151-18542802
  • IBAN: HU75 1620 0151 1854 2802 0000 0000
  • S.W.I.F.T. BIC: HBWEHUHB
  • Bank:  MagNet Bank Zrt.
 • Drónpilóták Országos Egyesületének kivezetés alatt álló régi bankszámlaszáma: 11600006-00000000-67335701
 • Adószám: 18598487-1-13
 • Nyilvántartási szám: 01-02-0015554
 • Adatkezelési szám: NAIH-143895/2018
 • Egyesület székhelyének címe: 2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.
 • Egyesület levelezési címe: 1136 Budapest, Tátra utca 5.​

Tagdíjak

2019 évben és azt követően:

 • Magánszemély tag: 10.000 Ft/év
 • Pártoló tag: 5.000 Ft/év
 • Kereskedelmi tag: 50.000 Ft/év
 • Non-profit tag: 5.000 Ft/év
 • Tiszteletbeli tag: 0 Ft/év

Az éves tagdíjat minden év január 31-ig, vagy belépéskor kell kifizetni. Az év közben belépő tag - kivéve a kereskedelmi tagot - az egész éves díjat kell fizesse, attól függetlenül, hogy az év melyik
hónapjában lép be az Egyesületbe.
Az új kereskedelmi tagként belépők, negyedéves bontásban teljesíthetik az első év tagdíját az
alábbiak szerint:

 • Tárgyév január/február/március hónapban belépve: 50000Ft (teljes évi)
 • Tárgyév április/május/június hónapban belépve: 37500Ft (háromnegyed évi)
 • Tárgyév július/augusztus/szeptember hónapban belépve: 25000Ft (félévi)
 • Tárgyév október/november/december hónapban belépve: 12500Ft (negyed évi)

Kizáráskor, kilépéskor a tagdíj nem kapható vissza.
/kivonat az Alapszabályból - részletes definíciók az aktuális Alapszabályban/


Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook