Címlap » Eseti légtér kijelölése iránti közigazgatási hatósági eljárás folyamata

Eseti légtér kijelölése iránti közigazgatási hatósági eljárás folyamata

A cikk szövege a megírásakori állapotot tükrözi, mára már aktualitását vesztette!

 

A pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás valamit a részletszabályokat meghatározó rendelet megjelenéséig minden esetben eseti légtér igénylése szükséges. A kérelmet 30 nappal a tervezett repülést megelőzően kell benyújtani, legfeljebb 30 napra igényelhető.
Tapasztalataink szerint a 60 napnál korábban beadott kérelmek elutasításra kerülnek azzal az indoklással, hogy "Ilyen hosszú időtávból a Hatóság nem tudja az igénybevételnek a légtérszerkezetre gyakorolt hatását érdemben értékelni."

1. A kérelem pontos kitöltése.
A légtér kiterjedésénél a WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákat fok, fokperc, és fokmásodperc pontossággal kell megjelölni (pl.: 46°35'28"É 19°42'45"K).

1.1 Amennyiben a kérelmezett légtér sokszög, úgy minden pontjának WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal történő megadása szükséges. A koordinátákat sorrendben kell megadni, oly módon, hogy az a kívánt területet körülölelje.

1.2 Amennyiben a kérelmezett légtér kiterjedése egy henger formájú térgeometriai forma, úgy szükséges annak a középpontját WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal megadni és hozzárendelni egy távolságot, amely a henger sugarát adja meg méterben vagy kilométerben.

1.3. A légtér igénybevételének tervezett dátuma, időpontja:

- a kezdő és befejező dátum között maximálisan 30 naptári nap engedélyezett;

- a dátumokon túl szükséges megjelölni a légtér valós igénybevételének időpontját Coordinated Universal Time (UTC) szerint (pl.: naponta 12:00 UTC -14:00 UTC).

1.4 A légtér magasság megadásakor az alábbiakat kell figyelembe venni:
A légtér magasságának határait minden esetben AMSL-ben kérik, vagyis a tengerszint feletti magasságot kell megadni lábban. Az alsó határ a pilóta nélküli légijárművek esetében jellemzően a földfelszín, tehát használhatjuk a ,,GND” kifejezést. A pilóta nélküli légijárművek esetében az eseti légtér felső határának nem kell 500′-ra végződni, azonban azt ne felejtsük el, hogy az ellenőrzött légtérben a légtér alsó és felső határától 500′ elkülönítést kell tartani. Tehát Budapest CTR területén a GND-1500′ AMSL-re kijelölt eseti légtérben a légijárművek legfeljebb 1000′ AMSL-ig emelkedhetnek.

meghatározott tevékenység esetén és meghatározott légtérben a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_...) speciális szabályokat tartalmaz.

2. Általános tételű eljárási illeték megfizetése (magánszemély, gazdasági társaság esetén - 3.000Ft):

Az általános tételű eljárási illeték magánszemély és gazdasági társaság esetén is 3.000 Ft, amelynek befizetése történhet:
illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell felragasztani, vagy átutalással, amelyet a HM VGH HM Igazgatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni, az átutalási bizonylat másolatát vagy azt átutalásról szóló dokumentumot csatolni kell a kérelemhez.

számla tulajdonos neve: Magyar Államkincstár

számlaszám: 10023002-01780499-00000000

közlemény rovat: “Eseti légtér igénylésének illetéke.” szöveget kell feltüntetni, továbbá az eseti légteret igénylő ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét (a kérelemmel megegyezően), és az igényelt eseti légtér kezdőnapjának dátumát.

3. A 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről (https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_...) 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben jogszabályban előírt biztonsági elemzés és légiforgalmi szolgáltató vélemény megküldése szükséges.

4. A repülőteret részben vagy egészben érintő eseti légtér kérelem benyújtásakor, a repülőtér üzembentartójának írásos hozzájárulását is csatolni kell.

5. A kérelmet, a mellékleteit, és az illeték megfizetésének igazolását a HM ÁLF részére legalább harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt kell megküldeni.

Benyújtás módja:

 • postai úton: 1885 Budapest, Pf.: 25.
 • elektronikus levelezési címre: klhathm [pont] gov [pont] hu
  Elektronikus úton történő megküldés kizárólag átutalással teljesített illeték esetén lehetséges.
  Amennyiben az illeték illetékbélyegen kerül befizetésre, úgy kérelmet kizárólag postai úton lehet előterjeszteni. Tekintettel arra, hogy a hatóság az eljárást csak a kérelemre felragasztott eredeti illetékbélyegnek a megküldését követően indíthatja meg, a kérelemnek elektronikus úton történő megküldése nem járul hozzá a gyorsabb ügymenethez.

A HM ÁLF az alábbi szempontok szerint dönt a kérelem vizsgálatát követően:

 • a kérelem annak benyújtására jogosult személytől származik;
 • meghatalmazás alapján történő kérelem benyújtás esetén a meghatalmazást csatolta-e az ügyfél;
 • a benyújtott kérelem tartalmi elemei megfelelnek-e az előírásoknak;
 • a benyújtás beérkezésének időbeliségét, és a kérelmezett eseti légtér minden egyéb, más légtéren (jogszabályban kijelölt légterek, és közigazgatási határozattal kijelölt eseti légterek) való átlapolását;
 • a kérelmezett légtér elhelyezkedésétől és kiterjedésétől függő mellékletek meglétét, megfelelőségét.

A HM ÁLF a benyújtott dokumentumok és az eljárási határidők figyelembe vételével dönt az eseti légtér kijelöléséről.

Az eseti légtér kijelöléséhez szükséges mellékletek vonatkozásában a légtér szerkezetéről a www.hungarocontrol.hu weboldalon a Magyar Légiforgalmi Tájékoztató Kiadványban (eAIP) érhető el információ.

A nyomtatvány a https://doe.hu/letoltheto-dokumentumok címről is letölthető.

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook