Címlap » Felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás

Pilóta nélküli légi járművek felelősségbiztosítása

A biztosítás kizárólag már meglévő tagok számára, vagy belépési nyilatkozattal együtt köthető!

 

A drónoknak, modell repülőknek és helikoptereknek, mint járműveknek – bár pilóta nélküliek – ugyanúgy van vezetőjük, mint egy autónak. Balesetet is lehet velük okozni: reptetés közben betörhetnek szélvédőt, károkat tehetnek épületekben, rosszabb esetben személyekben is. Nem véletlen, hogy Magyarországon jelenleg is szigorú szabályozások vonatkoznak a pilóta nélküli gépek reptetésére: mind az üzleti, mind a hobbi szintű felhasználóknak légtérhasználati engedéllyel, valamint a drónpilótára kötött felelősségbiztosítással kell rendelkezniük.

A Pilóta nélküli légi járművek felelősségbiztosítása – hasonlóan a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz – egy olyan biztosítás, amely a drónok, modell repülők és helikopterek üzemeltetése során a másnak okozott károkat téríti meg. A Groupama Biztosító így – a biztosítás szerződési feltételeiben részletezett módon – megtéríti azokat a vagyoni vagy személyi sérüléssel járó károkat, amelyeket a pilóta nélküli légi jármű, illetve az abból kieső tárgy egy harmadik személynek okoz.
 
A felelősségbiztosítás így térítést nyújt például akkor, amikor egy drón valamilyen okból – mely nem vezethető vissza a pilóta hanyagságára, felelőtlenségére – irányíthatatlanná válik, és személyi sérülést okoz, vagy  valakinek az autójában, ingatlanjában, esetleg más vagyontárgyában tesz kárt, de ugyanígy térít akkor is, ha a drónról leeső tárgy, például egy szabályosan rögzített kamera okoz hasonló károkat.

A drónok, modellrepülők és helikopterek reptetői kedvező feltételekkel köthetik meg a Groupama Biztosító felelősségbiztosítását a Drónpilóták Országos Egyesületén keresztül.

 

Kiemelkedő előnyök

 • A felelősségbiztosítás érvényes külterületen és belterületen egyaránt, továbbá üzleti és magán célú használatra is kiterjed.
 • A felelősségbiztosítás hatálya kiterjed a 14 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete mellett okozott károkra is
 • Autonóm üzemmódban történő repüléskor (pl.: Fail safe program, Go Home program, stb.) nem zárjuk ki ezekben az esetekben a kártérítést, ha a pilóta minden tőle elvárhatót megtett a károkozás elkerülése érdekében.
 • Amennyiben a Pilóta nélküli légi jármű vezetője rendelkezik a Groupama Biztosítónál kötött, a kár okozásának időpontjában érvényes utasbiztosítással a biztosítási fedezet kiterjed az Európa területén bekövetkezett károkra is.  
 • A Groupamam Biztosító új generációs felelősségbiztosítását a légügyi szabályozással összhangban fejlesztette ki.
 • A Groupama Biztosító felelősségbiztosítása a Drónpilóták Országos Egyesületén (DOE) keresztül érhető el, a DOE tagok számára.

 

A Groupama Biztosító az alábbi három kategóriában kínálja kedvező feltételekkel a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetői számára felelősségbiztosítását:

2020-ben kötött biztosításokra, melyek 2020.12.31 végéig érvényesek:

Kategória
 
Biztosítási összeg Önrészesedés

Biztosítási díj

I. kategória

2 kg-nál nem nagyobb felszálló
tömegű pilóta nélküli légi járműveket
vezető tagokra vonatkozóan

3.000.000 Ft

káreseményenként és évente

a kár 10%-a, de min.
50.000 Ft

 9.000,- Ft/pilóta/év

(minimumdíj: 5.000
Ft/pilóta)

II. kategória

25 kg-nál nem nagyobb felszálló
tömegű pilóta nélküli légi járműveket
vezető tagokra vonatkozóan

5.000.000 Ft

káreseményenként és évente

a kár 10%-a, de min.
50.000 Ft
 27.000,- Ft/pilóta/év

(minimumdíj: 10.000
Ft/pilóta)

III. kategória

150 kg-nál nem nagyobb felszálló
tömegű pilóta nélküli légi járműveket
vezető tagokra vonatkozóan

10.000.000 Ft

káreseményenként és évente

a kár 10%-a, de min.
50.000 Ft

 40.500,- Ft/pilóta/év

(minimumdíj: 15.000
Ft/pilóta)

 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosító feltételei nem teszik lehetővé, hogy 14 év alatti és 70 év feletti tagjainkra UAV biztosítást kössünk. 
Mindig a küldött biztosításról szóló díjbekérőnek megfelelő összeg kerüljön utalásra és a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra!

 

Gyakori kérdések:

Mit jelent a minimumdíj?

Hogyan tudok biztosítást igényelni?

 

Felkeltettük érdeklődését?

Amennyiben további információt igényelne, vagy szeretné megkötni a Groupama Biztosító Pilóta nélküli légi járművek részére kifejlesztett felelősségbiztosítását, kérjük, írjon a biztositasatdoe [pont] hu email címre!

 

A tagsággal rendelkező pilóták számára a DOE az alábbi előnyöket nyújtja:

 • segítségnyújtás a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos engedélyek ügyintézésében
 • tanácsadás a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó aktuális jogszabályi környezettel kapcsolatban
 • rendezvények – versenyek, szemináriumok, családi és szakmai rendezvények szervezése
 • engedélyek teljeskörű ügyintézése modellrepterek számára
 • hobbi és kereskedelmi reptetés érdekképviselete, a tagság civil kezdeményezéseinek felkarolása, lobbi tevékenység a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetői számára, célok és célkitűzések népszerűsítése rendezvényeken és a médiában

 

Letölthető dokumentumok

 

A honlapon közölt információk tájékoztató jellegűek, nem tartalmazzák a termékkel kapcsolatos valamennyi információt.

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 
 

Facebook