Címlap » Közgyűlést tartunk!

Közgyűlést tartunk!

Alulírott Petró Balázs elnök, a Magyar FPV (First Person View – Első személy szemszögéből) Egyesület (székhelye: 1213 Budapest, Tutajos utca 8.; a továbbiakban: Egyesület) képviselője értesíti Önt, hogy az Egyesület

k ö z g y ű l é s t tart

  • 2016. január 30-án, 09:00 órai kezdettel,
  • helyszíne: Budapest, 7. kerület, Holló utca 2 szám melletti Pincehelység

A taggyűlés napirendi pontjai a következők:

  • Egyesület életében beállt változások
  • Biztosítási díj és a 2016-os tagdíj
  • Légügyi Engedély megszerzéséhez kapcsolódó ismeretek
  • Tagság bővítése

A közgyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Budapest, 2016. január 18

Petró Balázs elnök Magyar FPV (First Person View) Egyesület

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook