Címlap » Közigazgatási és társadalmi egyeztetésen a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelettervezet (2016.12.23)

Közigazgatási és társadalmi egyeztetésen a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelettervezet (2016.12.23)

Közigazgatási és társadalmi egyeztetésen a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelettervezet, valamit a kapcsolódó miniszteri és kormányrendeletek módosítása, amely megtalálható a http://www.kormany.hu/download/8/db/e0000/RPAS__honlapra.pdf weboldalon.

A jogszabály-tervezetet 2017. január 13-ig lehet véleményezni, a velemenyatdoe [pont] hu e-mail címre várjuk azok véleményét, akik megtisztelik egyesületünket bizalmukkal annak érdekében, hogy a javaslatot egységes szerkezetbe foglalva megküldhessük a jogalkotó felé.

A munkaanyag módosításai folyamatosan nyomon követhetőek lesznek.

A közigazgatási egyeztetést egy három hónapos műszaki notifikáció követi, amely során az Európai Bizottság, valamint az EU tagállamok is véleményezhetnek. Ezt követően a rendelet várhatóan július 1-én léphet hatályba.

A tervezetről készült rövid összefoglaló:
Általános szabályok
• 250 gramm alatti eszközökre nem terjed ki (a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet hatálya alá sorolja)
• elsőbbségadás a többi légijármű számára
• látótávolságon belül, maximum 130 méteres repülési magasságig, de legfeljebb 500 méterre távolodhat el a pilóta nélküli légijármű a vezetőtől (kivéve 1. kategória)
• emberek fölé nem repülhetnek, kivéve, ha ehhez hozzájárulnak
• magánterület felett 30 méteres repülési magasság alatt csak a tulajdonos, bérlő, vagy földhasználati jogot birtokló engedélyével 
• HungaroControl Zrt. által üzemeltetett mobilapplikáció használata, amely tartalmazza az ideiglenesen és állandóan tiltott területeket, légtereket
• felelősségbiztosítás

Kategóriák
• 1. kategória
o 2 kg alatt és 50 méteres repülési magasság alatt 
o e-learning 
o üzemben tartó regisztrációja
• 2. kategória
o 2-25 kg között és 50 méteres repülési magasság felett 
o képzésen való részvétel
o műszaki feltételek
o üzemben tartó és eszköz regisztrációja
• 3. kategória
o 25 kg felett
o képzésen való részvétel
o műszaki feltételek
o légialkalmasság
o üzemben tartó és eszköz regisztrációja

Hobbi célú repülések
• belterületen: nem megengedett, kizárólag eseti légtér (egyedi engedély) birtokában
• külterületen: repülés a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelet tervezetben foglaltak szerint

Kereskedelmi célú repülések
• belterületen és külterületen is megengedett
• repülés a pilóta nélküli légijárművekről szóló rendelet tervezetben foglaltak szerint

Korlátozások
• tiltott légtérben nem repülhetnek
• korlátozott légtérben nem repülhetnek, kivéve a légiközlekedési hatóság engedélyével igénybe vehető korlátozott légtereket
• veszélyes és időszakosan korlátozott légtérben a közzétett üzemidő alatt nem repülhetnek, a légteret igénybevevő szervezet által meghatározott pilóta nélküli légijármű kivételével
• környezetvédelmi szempontból korlátozott légterekben az ott érvényes szabályok szerint repülhetnek
• forgalmi tájékoztató körzetben a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat hozzájárulásával repülhetnek
• Budapest CTR bizonyos részei légiforgalmi irányítói engedély nélkül igénybe vehető
• határátlépés nem megengedett, a határt 60 méterre közelíthetik meg
• állami repülőtereket 5 km-es sugarú körön belül nem közelíthetik meg
• Rendőrség, TEK, Honvédség, stb. által korlátozott területeken nem repülhetnek, amelyről a HungaroControl Zrt. által üzemeltetett mobilapplikáción szerezhető tudomás

További lehetőségek
• az előírt képzés teljesítésének vagy légialkalmassági tanúsítvány hiánya esetén VII. osztályú repülőtéren
• egyszerűsített drón légtér bizonyos esetekben
• eseti légtér

Lakott terület feletti repülések
• megkülönböztető ruházat viselése
• legalább egy segítő személy jelenléte
• terület kijelölése a fel-és leszállásra, valamint vészleszállásra
• a pilóta nélküli légijármű jól láthatóságának biztosítása

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook