Címlap » Légtérigényléshez

Légtérigényléshez

Letölthető dokumentumok, formanyomtatványok légtérigényléshez, valamint kapcsolódó útmutatás

 

Útmutató 

az eseti légtér igényléshez kapcsolódó  elektronikus űrlapok kitöltéséhez 2021. február 10.

 

Ezt az útmutatót kell használni az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal kitölthető, alábbi elektronikus űrlapok kitöltéséhez:

  1. HMEIR_HMALF_02 elnevezésű Általános eseti légtér igénylés,
  2. HMEIR_HMALF_03 elnevezésű Egyszerűsített eseti légtér igénylés,
  3. HMEIR_HMALF_04 elnevezésű Hiánypótlás eseti légtér igényléshez,
  4. HMEIR_HMALF_05 elnevezésű Eseti légtér igénylés visszavonása.

Az űrlapok beépített kitöltési útmutatóval nem rendelkeznek, azonban egyes mezőkhöz kapcsolódóan hibaüzenetek segítik a helyes kitöltést.

Az űrlapokat a magyar helyesírás szabályai szerint kell kitölteni.

Általános eseti légtér igénylés HMEIR_HMALF_02

A kérelem öt szakaszból épül fel, amelyek a kérelmet benyújtó, a légtérigénylő személy és a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy adatait (A), az igényelt légtér térbeli és időbeli kiterjedését (B), a légtér igénybevételéhez köthető információkat (C),  a csatolt mellékletekre vonatkozó adatokat (D), valamint a kapcsolódó nyilatkozatokat (E) tartalmazzák.

„A” szakasz

A megadott beviteli mezőket értelemszerűen, a kérelmezőre, a légtérigénylő személyre és a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személyre vonatkozóan kell kitölteni. Amennyiben a légtérigénylő személy és a légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy megegyezik, az utóbbi kitöltése nem kötelező „A légtérigénylő személlyel megegyező” jelölőnégyzet megjelölése esetén.

Kérelmezőként természetes személy vagy gazdálkodó szervezet adható meg. A csillaggal megjelölt beviteli mezők kitöltése kötelező. A kérelmezőnek meg kell egyeznie a kérelmet a központi rendszer (KR) útján benyújtó ügyféllel, ellenkező esetben a kérelemhez csatolni kell képviseletre való meghatalmazást.

„B” szakasz

A légtér kiterjedésénél a WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákat fok, fokperc, és fokmásodperc pontossággal kell megjelölni, például 46°35'28"É 19°42'45"K. Ez a légtér alapjának alakjától függően az alábbiakban részletezett módon valósulhat meg:

Amennyiben a kérelmezett légtér sokszög, úgy minden sarokpontjának WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal történő megadása szükséges. A koordinátákat sorrendben kell megadni, oly módon, hogy az a kívánt területet körülölelje. Helytelen megadási sorrend esetén a tervezett légtér a kívánttal nem megegyező formájú lesz, vagy az élei metszhetik is egymást. Ez utóbbi esetben az így előálló légtér nem jelölhető ki. A fokperc és fokmásodperc beviteli mezőkben csak 0 és 59 közötti egész számok adhatók meg.

Amennyiben a kérelmezett légtér kör alapú, úgy szükséges annak a középpontját WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákkal megadni és hozzárendelni egy távolságot, amely a kör sugarát adja meg méterben. A fokperc és fokmásodperc beviteli mezőkben csak 0 és 59 közötti egész számok adhatók meg.

A légtér igénybevétel tervezett dátuma, a kezdés és a bejezés időpontja kétféle módon adható meg, amelyek több igénybevételi időszak megadása esetén – mely legfeljebb kettő lehet – sem kombinálhatók egymással:

  1. egybefüggő igénybevétel esetén a kezdő és végdátum sorában a kezdés és befejezés időpontját is meg kell adni; vagy
  2. napon belüli időszakos igénybevétel esetén a kezdő és végdátum sorában a kezdés és befejezés időpontját nem kell kitölteni, ellenben a „Naponta” jelölőnégyzetet meg kell jelölni és az azt követő beviteli mezőkben kell megadni a kezdés és befejezés időpontját.

A dátumokat év, hónap, nap (ÉÉÉÉ.HH.NN) bontásban, az időpontokat az egyezményes koordinált világidő (Universal Time Coordinated – UTC) szerint kell megadni, például:

naponta 12:00 UTC - 14:00 UTC.

Az első kezdő és az utolsó befejező dátum között maximálisan 7 naptári nap engedélyezett. A légtér alsó és felső határának megadásakor soronként egy jelölőnégyzetet kell megjelölni. Az igényelt légtér felső határa a földfelszíntől számított magasságban abban az esetben állapítható meg, ha az eseti légteret pilóta nélküli légijármű vagy pilóta nélküli állami légijármű repültetése érdekében igénylik. A felső határ földfelszíntől számított magasságban történő megállapítása esetén az igényelt légtér alsó határaként a földfelszínt, felső határaként legfeljebb a földfelszíntől számított 120 métert lehet megállapítani. A felső határt közepes tengerszinthez viszonyított magasságban (AMSL) történő megállapítás esetén 500 lábra végződően, repülési szintben (Flight level – FL) történő megállapítás esetén 5 FL-re végződően kell megadni. Pilóta nélküli légijárművek vagy pilóta nélküli állami légijárművek számára igényelt eseti légtér esetén, ha a felső magasság 1500 láb, vagy annál kisebb, a légtér felső határa 100 láb többszöröseként is megadható. 

Ha az ellenőrzött légtérben igényelt eseti légtér alsó határa nem a földfelszín, annak alsó magasságát is 500 lábra vagy 5 FL-re végződően kell megadni. A 9500 láb közepes tengerszinthez viszonyított magasságnál (AMSL) nagyobb magasságot repülési szintben (FL) kell megadni. A közepes tengerszint feletti magasság meghatározásakor figyelembe kell venni a légtérrel érintett terep tengerszint feletti magasságát is. 

             

„C” szakasz

A légtérigénylés indokaként akár több indok is választható a kívánt jelölőnégyzetek megjelölésével. A „Pilóta nélküli légijármű repültetése” jelölőnégyzet választása esetén – ide nem értve a pilóta nélküli állami légijármű repültetését – a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével meg kell adni az UAS művelet rendeltetését.

„D” szakasz

A kérelemhez csatolt mellékletek típusát a kívánt jelölőnégyzetek megjelölésével kell megadni. A csatolt mellékletek száma nem lehet kevesebb, mint az ebben a szakaszban megjelölt jelölőnégyzetek száma. Drop Zone légtérrel érintett eseti légtér esetén a hozzájárulást „A CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér üzembentartójának véleménye” jelölőnégyzettel kell jelölni. 

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy csatolmányaikat lehetőség szerint .pdf, .tif, .tiff, .jpg, .jpeg vagy .png  fájlkiterjesztésű dokumentumban küldjék meg. 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy .docx fájlkiterjesztésű dokumentumot és a benne beágyazott képként megjelenített aláírást nem áll módunkban elfogadni.

„E” szakasz

Az e szakaszban szereplő nyilatkozatok előtti jelölőnégyzet megjelölésével a kérelmező kifejezetten nyilatkozik a magánélet védelmével, illetve a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházással kapcsolatosan.

A magánélet védelmével kapcsolatos nyilatkozatot pilóta nélküli légijármű repültetése céljából igényelt eseti légtér esetén – ide nem értve a pilóta nélküli állami légijármű repültetését – kötelező megjelölni.

 

Egyszerűsített eseti légtér igénylés HMEIR_HMALF_03

A kérelmet a HMEIR_HMALF_02 elnevezésű Általános eseti légtér igénylés űrlappal megegyezően kell kitölteni, az alábbi eltérések figyelembevételével:

  1. A „B” szakaszban a légtér alsó határának magassága csak a földfelszín lehet, felső határaként legfeljebb a földfelszíntől számított 120 métert lehet megadni;
  2. A „C” szakaszban a légtérigénylés indokaként csak az állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett UAS-művelet jelölhető meg, melynek megjelölése kötelező;
  3. A „D” szakaszban csatolt mellékletként csak képviseletre való meghatalmazás és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum csatolható;
  4. Az „E” szakaszban a magánélet védelmével kapcsolatos nyilatkozat megjelölése kötelező.

 

Hiánypótlás eseti légtér igényléshez HMEIR_HMALF_04

Az űrlap kettő szakaszból épül fel, amelyek a kérelmet benyújtó ügyfél adatait (A) és a korábban benyújtott – a katonai légügyi hatóság által befogadott – kérelem érkeztetési azonosítóját, valamint a hiánypótlásként csatolt mellékletekre vonatkozó adatokat (B) tartalmazzák.

„A” szakasz

A megadott beviteli mezőket értelemszerűen, a kérelmezőre vonatkozóan kell kitölteni.  A kérelmező adatait azzal az általános vagy egyszerűsített eseti légtér igényléssel megegyezően kell megadni, amelyhez a hiánypótlást benyújtják. A csillaggal megjelölt beviteli mezők kitöltése kötelező.

„B” szakasz

E szakaszban meg kell adni a korábban beküldött, és a katonai légügyi hatóság által befogadott általános vagy egyszerűsített eseti légtér igénylés érkeztetési azonosítóját.  Az érkeztetési azonosítót a befogadási értesítő tartalmazza, melyet a Honvédelmi  Minisztérium – EIR (HMEIR) küld meg a kérelmet beküldő ügyfélkapus, cégkapus vagy hivatali kapus tárhelyére. Az érkeztetési azonosítót az ügyfélkapus, cégkapus vagy hivatali kapus tárhelyre történő bejelentkezést követően megtekinthető .pdf fájlkiterjesztésű dokumentum tartalmazza. Példa az érkeztetési azonosítóra: 1817/57488/2021/é.

A hiánypótlásként csatolt mellékletek típusát a kívánt jelölőnégyzetek megjelölésével kell megadni. A csatolt mellékletek száma nem lehet kevesebb, mint az ebben a szakaszban megjelölt jelölőnégyzetek száma. Drop Zone légtérrel érintett eseti légtér esetén a hozzájárulást „A CTR vagy TIZ légtérrel nem rendelkező repülőtér üzembentartójának véleménye” jelölőnégyzettel kell jelölni. 

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy csatolmányaikat lehetőség szerint .pdf, .tif, .tiff, .jpg, .jpeg vagy .png  fájlkiterjesztésű dokumentumban küldjék meg. 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy .docx fájlkiterjesztésű dokumentumot és a benne beágyazott képként megjelenített aláírást nem áll módunkban elfogadni.

Eseti légtér igénylés visszavonása HMEIR_HMALF_05

Az űrlap kettő szakaszból épül fel, amelyek a kérelmet benyújtó ügyfél adatait (A) és a korábban benyújtott – a katonai légügyi hatóság által befogadott, érkeztetési azonosítóval meghatározott – kérelem visszavonására vonatkozó nyilatkozatot (B) tartalmazzák.

„A” szakasz

A megadott beviteli mezőket értelemszerűen, a kérelmezőre vonatkozóan kell kitölteni.  A kérelmező adatait azzal az általános vagy egyszerűsített eseti légtér igényléssel megegyezően kell megadni, amelyet vissza kívánnak vonni. A csillaggal megjelölt beviteli mezők kitöltése kötelező.

„B” szakasz

E szakaszban meg kell adni a korábban beküldött, és a katonai légügyi hatóság által befogadott általános vagy egyszerűsített eseti légtér igénylés  érkeztetési azonosítóját.  Az érkeztetési azonosítót a befogadási értesítő tartalmazza, melyet a Honvédelmi  Minisztérium – EIR (HMEIR) küld meg a kérelmet beküldő ügyfélkapus, cégkapus vagy hivatali kapus tárhelyére. Az érkeztetési azonosítót az ügyfélkapus, cégkapus vagy hivatali kapus tárhelyre történő bejelentkezést követően megtekinthető .pdf fájlkiterjesztésű dokumentum tartalmazza. Példa az érkeztetési azonosítóra: 1817/57488/2021/é.

A tájékoztató szöveg és az űrlapok forrása: Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály


Ajánlott segédprogram: Acrobat Reader

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook