Címlap » Légtérigényléshez

Légtérigényléshez

Letölthető dokumentumok, formanyomtatványok légtérigényléshez

 

Eseti légtér igénylég (elektronikus úton)

  • HMEIR_HMALF_01_(2020.05.05) űrlap ÁNYK-hoz
  • ÁNYK keretprogram (Java futtatókörnyezetet igényel)

    Az ÁNYK keretprogrammal* (letölthető innen) kitöltött kérelem elektronikus úton a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (központi rendszer, KR) útján nyújtható be a katonai légügyi hatósághoz, melyhez Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhely, Hivatali Kapu, illetve Cégkapu szükséges. Az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem a hatóság elektronikus levelezési (e-mail) címére alapesetben nem nyújtható be. 
     

  • Java futtatókörnyezet (amennyiben nincs az eszközre/számítógépre telepítve)

 

Eseti légtér igénylés (postai úton)

Elektronikusan is beküldhető nyomtatványok, az illeték leróvása átutalással is történhet.


Eseti légtér esetében, első sorban az elektronikus ügyintézést javasoljuk, ehhez adnánk némi útmutatót segítségül, egy sima (egyéb dokumentációt nem igénylő) eseti légteret alapul véve.
Erőteljesen javasolt ellenőrizni, hogy a kívánt helyszínre van-e lehetőség adott dátum intervallumban eseti légtér kérelmet beadni. Ehhez remek segítséget nyújt a http://terkep.legter.hu interaktív térkép megoldása.
Az illetéket banki utalással tudod a legegyszerűbb módon leróni.

 

Az eseti légtér kijelölésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásért 3000 Ft általános tételű illetéket kell fizetni. Az illetékmentesség eseteit az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény határozza meg. E törvény értelmében a külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások esetén az illeték mértéke 6000 Ft.

Az illeték megfizetése történhet illetékbélyeggel vagy átutalással.

Illetékbélyeggel történő fizetés esetén a 3000 Ft – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén 6000 Ft – összértékű illetékbélyeget a kitöltött kérelemre kell felragasztani.

Átutalással történő fizetés esetén a 3000, illetve 6000 Ft-ot a Honvédelmi Minisztérium

Magyar Államkincstárnál vezetett, HM VGH HM Igazgatás néven nyilvántartott 10023002- 01780499-00000000 számú számlaszámára kell átutalással befizetni.

Az IBAN számlaszám: HU 58 1002 3002 0178 0499 0000 0000, a Magyar Nemzeti Bank SWIFT kódja: MANEHUHB. Az átutalás közleményrovatába be kell írni az „Eseti légtér igénylésének illetéke.” szöveget, az eseti légteret igénylő ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét (a kérelemmel megegyezően), és az igényelt eseti légtér kezdőnapjának dátumát, valamint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a „Kiemelt beruházás.” szöveget.

Példa a közleményrovatba beírandó szövegre: „Eseti légtér igénylésének illetéke. Minta Példa Kft., 9999 Nagyváros, Fő u. 5. 2020. október 4.”

Átutalással történő fizetés esetén a postai úton benyújtott kérelemhez csatolni kell a készpénzátutalási megbízás ellenőrző szelvényének eredeti példányát, vagy a banki átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát. Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) keretprogrammal kitöltött, elektronikusan benyújtott kérelem esetén e dokumentumok egyikének elektronikus másolatát kell a kérelemhez csatolni.

A katonai légügyi hatóság az illeték megfizetésének tényét a gazdálkodási számlája forgalmába történő betekintéssel ellenőrzi, szükség esetén felhívja az ügyfelet az illeték megfizetésére, ezzel egyidejűleg figyelmezteti arra, hogy amennyiben az illeték megfizetését elmulasztja, a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel végzéssel megszünteti.


Útmutatások, hivatalos tájékoztatók:

 


Ajánlott segédprogram: Acrobat Reader

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 
 

Facebook