Címlap » Reptéri rend minta

Reptéri rend minta

Az alábbiakban egy – a DOE által javasolt – modellreptér szabályzatot olvashattok.

A szabályzat a F3 reptér biztonsági szabályzata, melyet minden modellreptér a saját igényeinek és adottságainak megfelelően módosíthat és használhat.

 

Reptéri rend

A modellrepítés veszélyes üzem!

Ezért mindannyiunk kötelessége az alábbi alapvető szabályok betartása és másokkal való betartatása!

 

A repítés biztonsági szabályzatot minden olyan személy köteles elfogadni aki a modellrepülőteret 500m-re megközelíti, függetlenül attól, hogy modellező vagy nem modellező! Amennyiben a jelen szabályzatot a látogató nem fogadja el, a baráti kör – szigorúan az emberi és vagyoni értékek védelmének érdekében – eltanácsolhatja a látogatót a repülőtér körzetéből! 

 

Felszállás:

 • Repülésre jelentkezés előtt minden pilótának a névre szóló kártyáját el kell helyeznie az erre a célra kihelyezett táblán. A kártyán fel kell tüntetni a használt távirányító frekvenciát is!  
 • Felszállást (kézből indítottat is) kizárólag a fel- és leszálló pálya területéről szabad végrehajtani.
 • A felszállások egyeztetett sorrendben és módon, a táblán található kártyák alapján történnek. A levegőben, egy időben maximum egy repülőgép tartózkodhat.
 • A vitorlázórepülők ez alól a szabály alól mentesülnek annyiban, hogy ők tartózkodhatnak többen a levegőben, de nem a fel- és leszállópálya fölött. A fel- és a leszállási műveleteket ők is a pályán kell, hogy végrehajtsák! A fel- és leszállási manőverekhez való megközelítés ebben az esetben is csak a kijelölt depó és gépjármű parkolók elkerülésével történhet!
 • A repülés megkezdése előtt több pilóta egybehangzó kijelentése alapján több modellel is felszállhatnak, pl.: szalagvadászat, kötelékrepítés, vontatás. Ez esetben előre meg kell határozni a repülési irányokat, a repülés célját, eseti szabályokat. Ebben az esetben sem lehet eltérni a kijelölt repülési területtől.

 

Repülés:

 • Az egyszeri repülési idő motoros repülőgéppel maximum 10 perc.
 • Repülést végző pilótát bármilyen módon zavarni, figyelmét elvonni a vezetéstől, szigorúan tilos!
 • Helikopter és repülőgép, vitorlázórepülő egy időben egyszerre a modellrepülőtér légterében nem végezhet repülést!
 • Személyek irányába repülési manővert indítani, szándékosan emberek felé repülni szigorúan TILOS! Ilyen esetben azonnali és végleges kizárásra kerül a pilóta.

 

Leszállás:

 • A leszállást minden repülést végző pilóta köteles szóban jelezni, a többi repülést végző illetve felszállásra készülődő pilóta számára.
 • Leszállást kizárólag a fel- és leszálló pálya területén szabad végrehajtani!   
 • Motor nélküli vitorlázó repülőgép számára leszálláskor miden esetben elsőbbséget kell biztosítani.
 • Meghibásodott, „kényszerhelyzetben” lévő repülőmodell pilótája szóban köteles tájékoztatni a repülőtéren tartózkodókat a várható eseményről.

 

Fel- és leszálló pálya:

 • A repülőtér területén külön megjelölt, elegyengetett, karbantartott ~120 x 20méteres 130°/310° (13/31) tájolású füves terület.  

 

Irányító Zóna:

 • A fel- és leszálló pálya mellett kijelölt 5x10m-es terület, innen történik a repülő modellek irányítása. Repülés közben az irányító zónában csak a pilóta és a segítője (oktatója) tartózkodhat.

 

Motorindító- és próbázó hely:

 • A védőháló és az irányító zóna közötti 5x10m-es terület, a felszállás előtti motorindítás és próba végrehajtására.  

 

Repülési terület:

 • A fel- és leszálló pálya tengelyvonalában a pálya végektől jobbra és balra 200-200 méter, kereszt irányban a szemközti fasor felé a tengelyvonaltól 200m-es, téglalap alakú terület. Repülési magasság: 50m. A fel- és leszálló pálya tengelyvonalától az erdő irányába repülést végezni TILOS!
 • Nézők, gépjárművek, starthoz készülődő modellezők számára fenntartott terület fölé berepülni szigorúan tilos!
 • Ha a modellrepülőtér légteréhez ember által vezetett légijármű közeledik, a modellt irányító pilóta köteles az általa irányított modellt az áthaladó légijármű zavarása nélkül a földre szállítani! Ez szükség esetén „terepen” történő leszállás is lehet.

 

Munkaterület:

 • A fel- és leszálló pálya, a pálya és a védőháló vonala közötti irányítói terület, valamint a motorindító- és próbázó hely. Repülés közben a pilótán és segítőjén kívül senki más nem tartózkodhat a munkaterületen.

 

A fel- és leszálló pálya és a parkoló terület közötti földi közlekedés (taxizás):

 • Modellel csak a munkaterületen, kizárólag a fel- és leszálló pálya irányába lehet a földön közlekedni. A fel- és leszálló pályáról kifelé, a pálya szélén a pilóta köteles a motort leállítani, és a modellt kézzel a depóba mozgatni.

 

Modell motorok indítása, járatása, próbája:

 • Modell motorját beindítani, csak és kizárólag akkor szabad, ha senki nem végez repülést. Ez egyaránt érvényes az elektromos és minden egyéb más erőforrással ellátott modellre!
 • Motorindítást csak a kijelölt motorindító- és próbázó helyen szabad végezni, a modell légcsavarja a szemközti fasor irányába kell, hogy álljon. Figyelembe kell venni a modell mögötti területet a megfúvás miatt. A modellt kellő gondossággal le kell rögzíteni, a véletlen elszabadulás elkerülése miatt. Motorindítás és próba közben 10 méteres sugarú körön belül a pilótán és egy segítőn kívül senki nem tartózkodhat!

 

Tűz és környezetvédelem:

 • Nyílt láng használata és a dohányzás TILOS!
 • A repülőtéren tüzet rakni tilos, annak körzetében, pedig a mindenkor érvényben lévő rendeletek szerint kell eljárni.
 • Üzemanyag feltöltés és lefejtés közben fokozott figyelemmel kell eljárni, hogy szabadba ne kerüljön üzemanyag. Modellrepítés, tankolás, motor próba időtartama alatt tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 • Akkumulátort, veszélyes hulladékot a repülőtér területén elhelyezni, eldobni szigorúan tilos.
 • Hulladékot, szemetet a repülőtéren eldobni tilos, szükség esetén használjuk a repülőtérre kihelyezett szemétgyűjtőt.

 

Személyi védelem:

 • Elsősegélydobozról mindenkinek gondoskodnia kell, aki repülőszerkezetet indít.
 • A forgó légcsavar ill. rotorlapát rendkívül súlyos sérüléseket okozhat, ezért nagyon figyelmesen és körültekintően kezelendők.
 • A látogatókat megfelelő távolságban kell tartani a modellektől!
 • A 12 évesnél fiatalabb gyermekek csak folyamatos szülői (felnőtt) felügyelet mellett tartózkodhatnak a repülőtéren, úgy, hogy a modellek közelébe még felügyelettel sem mehetnek.
 • A gyermekek repülőtéren tartózkodásáért, viselkedéséért teljes mértékben az őt felügyelő személy a felelős

 

Repülőtér gondozás, hozzájárulás:

 • A repülőtér gondozásának, állagmegőrzésének költségeit a repülőteret használók viselik, repülőtér gondozási díj formájában. Ezen összeget a Baráti Kör határozza meg, és szedi be.
 • A repülőtér gondozási díj minden olyan modellező által fizetendő, aki tagsági jogot szerzett, és a felvételi kritériumoknak megfelelt.
 • Évi kettőnél kevesebb alkalommal repítő modellezők vendégnek minősülnek. A baráti kör által szervezett eseményekre érkező vendégek a hozzájárulás fizetése alól mentesülnek.
 • A repülőtér gondozása, karbantartása alatt modellező tevékenység nem folyhat.

 

Szabályzat hatálya, végrehajtása:

 • A szabályok betartása, és betartatása minden repülőteret használó modellező és a repülőtér körzetében tartózkodó egyén kötelessége.
 • A szabályzat be nem tartásából fakadó bármilyen kár, teljes vagyoni és nem vagyoni felelőssége a szabályt megszegő személyre hárul.
 • A pilóta és az általa vezetett modell okozta bármilyen anyagi kárért, sérülésért, felelősséget a pilóta vállalja.
 • A repülőtér területére (fel- és leszálló pálya) gépjárművel ráhajtani tilos! Parkolni a külön erre a célra kijelölt területen szabad. Ugyan csak itt (depó) végezhető minden olyan egyéb tevékenység, ami nincs összefüggésben az éppen irányítás (repülés alatt) álló modell irányításával, vezetésével. Kérjük, tartsd tisztán a repülőteret, a keletkezett szemetet, hulladékot egy saját szemetes zacskóban gyűjtsd, és otthon dobd ki!
 • Az itt található szemétgyűjtőt, csak szükség esetén használd.

A repülőtér gondozása az itt modellezők feladata, ezért kérünk mindenkit, hogy saját lelkiismerete szerint használja, és hagyja maga után úgy, ahogyan azt holnap is találni szeretné!       

A modellrepülőtér területére élő állatot behozni, beengedni tilos!

A modellrepülőtér területén mindenki a saját felelősségére tartózkodik!

 

Köszönjük, hogy elolvastad, és betartod a szabályokat, jó repülés, kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook