Címlap » Tájékoztató pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 január 1. napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásról

Tájékoztató pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 január 1. napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásról

Felkerült az NKH Légügyi Hivatal honlapjára a Pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 év január hó 01 napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásáról szóló tájékoztató.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Lt.), valamint a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében, 2017. január 1. napjától kezdődően, a pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó légiközlekedési tevékenységek engedélyezési rendje az alábbiak szerint változik:

1. Az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához 2017. január 1. napjától kezdődően nem szükséges tevékenységi engedély.
Ugyanakkor, a légiközlekedési tevékenység az eseti légtér engedély és a művelet helyszínének függvényében a korlátozott légtér engedély megszerzésén túlmenően, kizárólag a légiközlekedési hatósághoz tett bejelentést követően kezdhető meg.

A bejelentési kötelezettség alól a sport-, valamint magáncélú felhasználás mentesül.

A bejelentés nyilvántartásba vételéről a légiközlekedési hatóság elektronikus úton visszajelzést ad, a tevékenység csak ezt követően kezdhető meg.
Amennyiben a bejelentés hiányos, a légiközlekedési hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetőleg amennyiben a légiközlekedési hatóság tudomására jut, hogy a tevékenységet nem a bejelentésben foglaltaknak megfelelően végzik; a tevékenység végzését megtiltja.
A bejelentéshez kitöltendő formanyomtatvány honlapunkról letölthető,
melyet legkésőbb a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal a következő e-mail címre kell eljuttatni: rpasatnfm [pont] gov [pont] hu
A bejelentés díj-, és illetékmentes.

Megjegyzés:
A sport-, valamint magáncélú felhasználók csupán a bejelentési kötelezettség alól mentesülnek, de a megfelelő légtér engedély(ek) megszerzése számukra is kötelező.

2. A Korm. rendelet 1.§ rendelkezésének megfelelően az Lt. 3.§ (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként 2017. január 1. napját követően, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el.
A Honvédelmi Minisztérium működési rendjét szabályozó előírások alapján a katonai légügyi hatósági feladatokat – beleértve a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához szükséges eseti légtér kijelölésével összefüggő feladatokat is – a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya fogja ellátni.
Figyelemmel a fenti bekezdésben leírtakra, 2017. január 1. napjától kezdődően az eseti légtér kérelmeket a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályához kell eljuttatni. 

 

A szükséges dokumentumok letölthetőek a
"Letölthető dokumentumok, formanyomtatványok"
menüpont alól.

Az eseti légtér kérelmek leadása az alábbiak szerint lehetséges!

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály​

Személyesen:  H-1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Postai úton: H-1885 Budapest, Pf. 25.

Elektronikus úton: klhathm [pont] gov [pont] hu
(Csak abban az esetben, amennyiben az illeték megfizetése banki átutalással történik.)

Megjegyzés:
A korlátozott légtér engedély iránti kérelmeket továbbra is a légiközlekedési hatósághoz címzetten kell benyújtani. 

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook