Tájékoztató pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 január 1. napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásról

Felkerült az NKH Légügyi Hivatal honlapjára a Pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó műveletek 2017 év január hó 01 napjától hatályba lépő engedélyezési eljárásáról szóló tájékoztató.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Lt.), valamint a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében, 2017. január 1. napjától kezdődően, a pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó légiközlekedési tevékenységek engedélyezési rendje az alábbiak szerint változik:

1. Az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához 2017. január 1. napjától kezdődően nem szükséges tevékenységi engedély.
Ugyanakkor, a légiközlekedési tevékenység az eseti légtér engedély és a művelet helyszínének függvényében a korlátozott légtér engedély megszerzésén túlmenően, kizárólag a légiközlekedési hatósághoz tett bejelentést követően kezdhető meg.

A bejelentési kötelezettség alól a sport-, valamint magáncélú felhasználás mentesül.

A bejelentés nyilvántartásba vételéről a légiközlekedési hatóság elektronikus úton visszajelzést ad, a tevékenység csak ezt követően kezdhető meg.
Amennyiben a bejelentés hiányos, a légiközlekedési hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetőleg amennyiben a légiközlekedési hatóság tudomására jut, hogy a tevékenységet nem a bejelentésben foglaltaknak megfelelően végzik; a tevékenység végzését megtiltja.
A bejelentéshez kitöltendő formanyomtatvány honlapunkról letölthető,
melyet legkésőbb a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal a következő e-mail címre kell eljuttatni: rpasatnfm [pont] gov [pont] hu
A bejelentés díj-, és illetékmentes.

Megjegyzés:
A sport-, valamint magáncélú felhasználók csupán a bejelentési kötelezettség alól mentesülnek, de a megfelelő légtér engedély(ek) megszerzése számukra is kötelező.

2. A Korm. rendelet 1.§ rendelkezésének megfelelően az Lt. 3.§ (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként 2017. január 1. napját követően, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el.
A Honvédelmi Minisztérium működési rendjét szabályozó előírások alapján a katonai légügyi hatósági feladatokat – beleértve a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához szükséges eseti légtér kijelölésével összefüggő feladatokat is – a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya fogja ellátni.
Figyelemmel a fenti bekezdésben leírtakra, 2017. január 1. napjától kezdődően az eseti légtér kérelmeket a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályához kell eljuttatni. 

 

A szükséges dokumentumok letölthetőek a
"Letölthető dokumentumok, formanyomtatványok"
menüpont alól.

Az eseti légtér kérelmek leadása az alábbiak szerint lehetséges!

Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály​

Személyesen:  H-1055 Budapest, Balaton u. 7-11.
Postai úton: H-1885 Budapest, Pf. 25.

Elektronikus úton: klhathm [pont] gov [pont] hu
(Csak abban az esetben, amennyiben az illeték megfizetése banki átutalással történik.)

Megjegyzés:
A korlátozott légtér engedély iránti kérelmeket továbbra is a légiközlekedési hatósághoz címzetten kell benyújtani. 

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu

Levelezési cím:
2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

 

Facebook