DOE Tudásbázis

Miért van szükség a pilóta nélküli légijárművek szabályozására? 

A pilóta nélküli légijárműveket nemzetközi szerződés először 1944-ben említi, ekkor jött létre a Chicagoi Egyezmény, amelynek eredménye a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) megalakulása. Az Egyezmény 8. cikke arról rendelkezik, hogy a pilóta nélküli légijármű olyan légijármű, amely pilóta nélküli repülésre alkalmas, engedélyezésének feltételeit a Szerződő Államokra bízza. Az Egyezményhez való csatlakozást és annak szövegét az 1971. évi 25. törvényerejű rendelet hirdette ki.

Az Európai Unió és a tagállamok közötti megosztás értelmében, amelyet a 216/2008 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 2. melléklete tartalmaz, a tagállamok hatásköre a 150 kg alatti pilóta nélküli légijárművek szabályozásáig terjed.

Jelenleg a pilóta nélküli légijárművek nem képesek megfelelni sem az ICAO, sem az Európai Unió hagyományos légijárművekre vonatkoztatott előírásainak. Ennek okán jelentős kockázatot jelentenek a repülésbiztonság és a földön tartózkodó személyekre nézve, így elengedhetetlen a megfelelő jogszabályi háttér kidolgozása. 

 

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a rendőrségi, honvédelmi, stb. pilóta nélküli légijárművekre? 

A Chicagoi Egyezmény alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény meghatározza az állami pilóta nélküli légijárműveket, amelyek alatt a honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló pilóta nélküli légijárműveket értjük. Az ilyen céllal alkalmazott eszközökre vonatkozó jogszabályok kidolgozása a honvédelemért felelős miniszter feladata. Azokra a pilóta nélküli légijárművekre, amelyeket ettől eltérő célra alkalmaznak, a közlekedésért felelős miniszter jogosult szabályokat alkotni.

 

Mi számít légtérnek? Milyen osztályú légterek vannak? Miért fontos tudni, hogy milyen légtérben repülök?

A légtér a földfelszíntől kezdődik, a Magyar Állam a kizárólagos és elidegeníthetetlen tulajdona.

Magyarországon a légtereket a légijárművek elkülönítése szempontjából C, D, F és G osztályú légterekre osztjuk.  A pilóta nélküli légijárművek jellemzően F és G osztályú légterekben működnek, ahol repüléstájékoztató szolgálat működik, akikkel ugyan nem kötelező felvenni a kapcsolatot, azonban a hagyományos légiforgalom számára hasznos információval szolgálnak. 

 

Hol vannak ilyen légterek? Hol találok róluk adatokat? 

A magyar légtérben közlekedő légijárművek számára fontos információt az AIP tartalmaz, amely elérhető a http://ais.hungarocontrol.hu/aip/ weboldalon.

Az adott légtérre vonatkozó szabályokat – a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben meghatározottak szerint – röviden az alábbi táblázat tartalmazza:

Típus Igénybevétel módja Megjegyzés
Ellenőrzött légtér légiforgalmi irányítói engedéllyel jelenleg csak eseti légtérben
Időszakosan korlátozott légtér (TRA) pilóta nélküli légijármű nem veheti igénybe légiforgalmi szolgálat kezelésében lévő GAT forgalom veheti csak igénybe
Korlátozott légtér
  • korlátozott (nem környezetvédelmi szempontból)
  • környezetvédelmi szempontból korlátozott
ha a hatóság engedélyezi, az adott légtérre vonatkozó repülési szabályok szerint
a környezetvédelemért felelős tárca javaslata alapján berepülhet
jelenleg csak eseti légtérben
Veszélyes légtér üzemidőben nem repülhet be, üzemidőn kívül használhatja a légtérben folyó tevékenységben részt vevő pilóta nélküli légijármű repülhet
Tiltott légtér nem repülhet be tilos a légiközlekedés
Koordinált légtér működési idő alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet hozzájárulásával kétoldalú rádiókapcsolat a szervezettel
Eseti légtér a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat engedélyével a légtérigénylő hozzájárulásával
Drop zone működési idő alatt a koordinációs feladatokat ellátó szervezet hozzájárulásával, de
az ellenőrzött légtérbe eső részében nem repülhet
kétoldalú rádiókapcsolat a szervezettel;
ha a drop zone TIZ tetején helyezkedik el, az AFIS szolgálat lesz illetékes

Az adott napra vonatkozó Légtérfelhasználási terv elérhető a http://ais.hungarocontrol.hu/legterfelhasznalasi-terv weboldalon.

 

Eseti légtér igénylésének folyamata, kinél kell igényelni?

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt, a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani. Az igénylőlap megtalálható a http://www.nkh.gov.hu/web/legugyi-hivatal/eseti-legter-igenybevetelenek-engedelyezese weboldalon. Amennyiben a légtér ellenőrzött légteret is érint, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. szakvéleménye is szükséges.

 

Miben változik az 1995. évi légiközlekedésről szóló XCVII. törvény 2016. december 31-én? Miért volt szükség a változtatásokra? Mit jelent ez a gyakorlatban?

A törvénymódosítás önmagában nem hoz jelentős változást, de előkészíti a törvényt a későbbi, a pilóta nélküli légijárművek részletes szabályozását tartalmazó miniszteri rendelethez, illetve némi következtetést enged annak várható tartalmára.

A definíció egyszerűsödött, pilóta nélküli légijárműnek tekintjük azt a polgári légijárművet, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi. A definíció változtatásával a repülőmodell beolvad a fogalom alá. Ez az összeolvadás a hozzánk befutott visszajelzések alapján aggodalmat kelt a modellezőkben, azonban ne felejtsük el, hogy eddig is szükség lett volna elkülönített légtérre ezeknek az eszközöknek a használatához, továbbá a későbbi rendelet a gép paraméterei alapján más követelményeket határozhat majd meg.  A pilóta nélküli állami légijármű (honvédelmi, a vámhatósági, a rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló) fogalma is meghatározásra került, ezekre természetesen más szabályok fognak vonatkozni.

A vonatkozó miniszteri rendelet hatályba lépését követően a pilóta nélküli légijárművel légiközlekedési tevékenység a légiközlekedési hatóság felé történt bejelentést követően folytatható, továbbá minden ezzel kapcsolatos ügyintézés elektronikus lesz. A pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás kerül bevezetésre 2017. július 1-től, amelyen keresztül ellenőrizhető, hogy az adott helyen repülhetünk-e. 

A felhatalmazó rendelkezés módosítása arra utal, hogy a vonatozó rendelet ki fog térni a repülési szabályokra, a nyilvántartás vezetésének, a légialkalmassági vizsgálat rendjének, a légialkalmassági tanúsítvány kiadásának, felfüggesztésének, a pilóta nélküli légijárművet vezetők képzésének, a képzést végző szervezetek kijelölésének, a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenység és az üzemben tartásának szabályaira. Az üzemben tartáshoz ahogyan eddig is, kötelező lesz a felelősségbiztosítás.

Az ellenőrzött légtér bizonyos részein nem lesz szükség légiforgalmi irányítói engedélyre. Tekintettel arra, hogy Budapest bizonyos területei, valamint néhány település teljes egészében Budapest CTR-ben található, amely jelenleg C osztályú ellenőrzött légtér, így gyakorlatilag minden repüléshez légiforgalmi irányítói engedély szükséges. Ez az intézkedés lehetőséget nyújt arra, hogy a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén a repülés légiforgalmi irányítói engedély nélkül is végrehajtható legyen.

A törvénymódosítás kimondja, hogy a 25 kg alatti pilóta nélküli légijárművek üzemben tartásához nem lesz szükség légialkalmassági tanúsítványra, azonban az e feletti eszközökről nem rendelkezik, várhatóan a miniszteri rendelet tartalmaz erre vonatkozó szabályokat.

A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése esetén, mint minden légijármű esetén – a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 100.000.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki. A módosítás hatályba lépésével a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértőivel szemben a rendőrség is jogosult a bírság kiszabására (jelenleg kizárólag a légiközlekedési hatóság jogosult eljárni).

 

Mik a szabályok más országokban? 

A jelenleg hatályban lévő szabályozások elérhetők a http://jarus-rpas.org/regulations weboldalon.

 

Készül-e egységes szabályozás az EU-n belül? Milyen szabályozásra számíthatunk? 

Az Európai Unión belül jelenleg nincs egységes szabályozás, azonban az Európai Bizottság által javasolt új keretrendszer megteremtése – a 216/20088 Európai Parlament és Tanács rendeletének felülvizsgálata – arra ad lehetőséget, hogy a pilóta nélküli légijárművekre a jövőben egységes Európai Uniós szabályok vonatkozzanak. 

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) a megszokott légiközlekedési jogszabályoktól eltérően egy kockázatalapú, működésközpontú rendszer kidolgozását szorgalmazza, amelynek lényege, hogy a repülés által okozott kockázat növekedésével a pilóta nélküli légijárműveknek és vezetőiknek szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük.

Az Ügynökség által publikált jogszabály tervezetek elérhetők a https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas weboldalon. Az Ügynökség a jogalkotás során több nyilvános konzultációt is hirdet, amely során nem csak a tagállamok, hanem a felhasználók is véleményezhetik az adott javaslatot, így érdemes figyelni a honlapot.

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

E-mail:
gergely.tuzson (kukac) doe.hu
vagy
tivadar.neuwald (kukac) doe.hu

Facebook:
https://facebook.com/dronszabalyok
https://facebook.com/doe.hu

Levelezési cím:
2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

Telefon:
+36 (70) 4505960 vagy  +36 (30) 9821368