DOE Tudástár / GYIK

Kifejezés keresése az itt közzétett tartalmak szövegében
Kifejezés keresése az itt közzétett tartalmak címében

Díjbekérőt kaptam, mire kell figyelnem?

Drónpilóták Országos Egyesülete az esetek túlnyomó többségében díjbekérő formájában kéri be az aktuális díjakat.

Eseti légtér igénylésének folyamata, kinél kell igényelni?

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt, a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.
Az igénylőlap és az útmutató innen letölthető.

Amennyiben a légtér ellenőrzött légteret is érint, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. szakvéleménye is szükséges.

Hol vannak ilyen légterek? Hol találok róluk adatokat?

A magyar légtérben közlekedő légijárművek számára fontos információt az AIP tartalmaz, amely elérhető a http://ais.hungarocontrol.hu/aip/ weboldalon.

Az adott légtérre vonatkozó szabályokat – a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben meghatározottak szerint – röviden az alábbi táblázat tartalmazza:

Készül-e egységes szabályozás az EU-n belül? Milyen szabályozásra számíthatunk?

Az Európai Unión belül jelenleg nincs egységes szabályozás, azonban az Európai Bizottság által javasolt új keretrendszer megteremtése – a 216/20088 Európai Parlament és Tanács rendeletének felülvizsgálata – arra ad lehetőséget, hogy a pilóta nélküli légijárművekre a jövőben egységes Európai Uniós szabályok vonatkozzanak. 

Mi számít légtérnek? Milyen osztályú légterek vannak? Miért fontos tudni, hogy milyen légtérben repülök?

A légtér a földfelszíntől kezdődik, a Magyar Állam a kizárólagos és elidegeníthetetlen tulajdona.

Magyarországon a légtereket a légijárművek elkülönítése szempontjából C, D, F és G osztályú légterekre osztjuk.  A pilóta nélküli légijárművek jellemzően F és G osztályú légterekben működnek, ahol repüléstájékoztató szolgálat működik, akikkel ugyan nem kötelező felvenni a kapcsolatot, azonban a hagyományos légiforgalom számára hasznos információval szolgálnak. 

Miben változik az 1995. évi légiközlekedésről szóló XCVII. törvény 2016. december 31-én? Miért volt szükség a változtatásokra? Mit jelent ez a gyakorlatban?

A törvénymódosítás önmagában nem hoz jelentős változást, de előkészíti a törvényt a későbbi, a pilóta nélküli légijárművek részletes szabályozását tartalmazó miniszteri rendelethez, illetve némi következtetést enged annak várható tartalmára.

Miért van szükség a pilóta nélküli légijárművek szabályozására?

A pilóta nélküli légijárműveket nemzetközi szerződés először 1944-ben említi, ekkor jött létre a Chicagoi Egyezmény, amelynek eredménye a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) megalakulása. Az Egyezmény 8. cikke arról rendelkezik, hogy a pilóta nélküli légijármű olyan légijármű, amely pilóta nélküli repülésre alkalmas, engedélyezésének feltételeit a Szerződő Államokra bízza. Az Egyezményhez való csatlakozást és annak szövegét az 1971. évi 25. törvényerejű rendelet hirdette ki.

Mit jelent a minimum díj a biztosításnál?

Nagyon sok kérdést kaptunk az új biztosítási konstrukció 2017 év közbeni bevezetése után azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a "minimum díj".

A minimum díj az egyes biztosítási kategóriákon belül, a lehető legkevesebb díj (minimum díj) amit  a Groupama Biztosító felé kell fizetni egy bizonyos dátum után az új belépőknek, illetve biztosítást kötőknek a biztosítási évfordulóig.  Ez egyfajta könnyebbséget jelent az új belépők számára, hogy nem kell kifizetniük a teljes éves biztosítási díjat.

A biztosítási évforduló a jelenlegi konstrukció szerint, minden évben április 1.
A pontosítás kedvéért, mert félreértésekre adhat okot a fordulónap dátuma, a fordulónap előtt megkötött felelősségbiztosítások fedezete március 31. 24 óráig van érvényben, április 1-én már nem! Az évforduló napján már egy újabb biztosítási időszak lép érvénybe.

Nem kaptam biztosítási igazolást, hogyan kaphatom meg?

A biztosítási igazolásokat a DOE Connect ( https://doe.hu/connect ) felületről egyénileg lehet letölteni.

Lépések:

Nem kaptam doe.hu azonosítót, mi a teendő?

A rendszerünk a regisztráció elnökségi elfogadása után, a tagi adatlap létrehozásakor automatikusan kiküldi a doe.hu azonosítót a regisztráció során megadott email címre (továbbiakban: regisztrációs email).
Nem jellemző, de nem elképzelhetetlen, hogy ez a levél fennakad valahol vagy SPAM könyvtárban landol. Ezt célszerű ellenőrizni.

A doe.hu azonosító jellemzően a regisztráció során megadott név illetve ezzel párhozamosan az email cím! Inkább az email cím használata javasolt.

Lépések:

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a rendőrségi, honvédelmi, stb. pilóta nélküli légijárművekre?

A Chicagoi Egyezmény alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény meghatározza az állami pilóta nélküli légijárműveket, amelyek alatt a honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló pilóta nélküli légijárműveket értjük. Az ilyen céllal alkalmazott eszközökre vonatkozó jogszabályok kidolgozása a honvédelemért felelős miniszter feladata. Azokra a pilóta nélküli légijárművekre, amelyeket ettől eltérő célra alkalmaznak, a közlekedésért felelős miniszter jogosult szabályokat alkotni.

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

E-mail:
gergely.tuzson (kukac) doe.hu
vagy
tivadar.neuwald (kukac) doe.hu

Facebook:
https://facebook.com/dronszabalyok
https://facebook.com/doe.hu

Levelezési cím:
2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

Telefon:
+36 (70) 4505960 vagy  +36 (30) 9821368