DOE Tudásbázis

Kifejezés keresése az itt közzétett tartalmak szövegében
Kifejezés keresése az itt közzétett tartalmak címében

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a rendőrségi, honvédelmi, stb. pilóta nélküli légijárművekre?

A Chicagoi Egyezmény alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény meghatározza az állami pilóta nélküli légijárműveket, amelyek alatt a honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló pilóta nélküli légijárműveket értjük. Az ilyen céllal alkalmazott eszközökre vonatkozó jogszabályok kidolgozása a honvédelemért felelős miniszter feladata. Azokra a pilóta nélküli légijárművekre, amelyeket ettől eltérő célra alkalmaznak, a közlekedésért felelős miniszter jogosult szabályokat alkotni.

Mik a szabályok más országokban?

A jelenleg hatályban lévő szabályozások elérhetők a http://jarus-rpas.org/regulations(link is external) weboldalon.

Miért van szükség a pilóta nélküli légijárművek szabályozására?

A pilóta nélküli légijárműveket nemzetközi szerződés először 1944-ben említi, ekkor jött létre a Chicagoi Egyezmény, amelynek eredménye a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) megalakulása. Az Egyezmény 8. cikke arról rendelkezik, hogy a pilóta nélküli légijármű olyan légijármű, amely pilóta nélküli repülésre alkalmas, engedélyezésének feltételeit a Szerződő Államokra bízza. Az Egyezményhez való csatlakozást és annak szövegét az 1971. évi 25. törvényerejű rendelet hirdette ki.

Miben változik az 1995. évi légiközlekedésről szóló XCVII. törvény 2016. december 31-én? Miért volt szükség a változtatásokra? Mit jelent ez a gyakorlatban?

A törvénymódosítás önmagában nem hoz jelentős változást, de előkészíti a törvényt a későbbi, a pilóta nélküli légijárművek részletes szabályozását tartalmazó miniszteri rendelethez, illetve némi következtetést enged annak várható tartalmára.

Mi számít légtérnek? Milyen osztályú légterek vannak? Miért fontos tudni, hogy milyen légtérben repülök?

A légtér a földfelszíntől kezdődik, a Magyar Állam a kizárólagos és elidegeníthetetlen tulajdona.

Magyarországon a légtereket a légijárművek elkülönítése szempontjából C, D, F és G osztályú légterekre osztjuk.  A pilóta nélküli légijárművek jellemzően F és G osztályú légterekben működnek, ahol repüléstájékoztató szolgálat működik, akikkel ugyan nem kötelező felvenni a kapcsolatot, azonban a hagyományos légiforgalom számára hasznos információval szolgálnak. 

Készül-e egységes szabályozás az EU-n belül? Milyen szabályozásra számíthatunk?

Az Európai Unión belül jelenleg nincs egységes szabályozás, azonban az Európai Bizottság által javasolt új keretrendszer megteremtése – a 216/20088 Európai Parlament és Tanács rendeletének felülvizsgálata – arra ad lehetőséget, hogy a pilóta nélküli légijárművekre a jövőben egységes Európai Uniós szabályok vonatkozzanak. 

Hol vannak ilyen légterek? Hol találok róluk adatokat?

A magyar légtérben közlekedő légijárművek számára fontos információt az AIP tartalmaz, amely elérhető a http://ais.hungarocontrol.hu/aip/ weboldalon.

Az adott légtérre vonatkozó szabályokat – a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendeletben meghatározottak szerint – röviden az alábbi táblázat tartalmazza:

Eseti légtér igénylésének folyamata, kinél kell igényelni?

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt, a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani. Az igénylőlap megtalálható a http://www.nkh.gov.hu/web/legugyi-hivatal/eseti-legter-igenybevetelenek-engedelyezese(link is external) weboldalon. Amennyiben a légtér ellenőrzött légteret is érint, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. szakvéleménye is szükséges.

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

E-mail:
gergely.tuzson (kukac) doe.hu
vagy
tivadar.neuwald (kukac) doe.hu

Facebook:
https://facebook.com/dronszabalyok
https://facebook.com/doe.hu

Levelezési cím:
2039 Pusztazámor, Névtelen utca 9.

Telefon:
+36 (70) 4505960 vagy  +36 (30) 9821368