Címlap » DOE Tudástár / GYIK

DOE Tudástár / GYIK

Kifejezés keresése az itt közzétett tartalmak szövegében
Kifejezés keresése az itt közzétett tartalmak címében

DOE

Díjbekérőt kaptam, mire kell figyelnem?

Drónpilóták Országos Egyesülete az esetek túlnyomó többségében díjbekérő formájában kéri be az aktuális díjakat.

Miként kaphatok DOE tagkártyát?

A DOE tagsági kártya előkészítését a DOE Connect ( https://doe.hu/connect ) felületen lehet a tárgyévi tagdíjbefizetést követően végrehajtani.

Lépések:

Nem kaptam doe.hu azonosítót, mi a teendő?

A rendszerünk a regisztráció elnökségi elfogadása után, a tagi adatlap létrehozásakor automatikusan kiküldi a doe.hu azonosítót a regisztráció során megadott email címre (továbbiakban: regisztrációs email).
Nem jellemző, de nem elképzelhetetlen, hogy ez a levél fennakad valahol vagy SPAM könyvtárban landol. Ezt célszerű ellenőrizni.

A doe.hu azonosító jellemzően a regisztráció során megadott név illetve ezzel párhozamosan az email cím! Inkább az email cím használata javasolt.

Lépések:

Felelősségbiztosítás

Fizetni fog a biztosító, ha valahol külföldön kárt okozok?

A biztosítás utasbiztosítással történő kiterjesztése csakis a földrajzi Európára vonatkozik
(pl. gazdaságilag valamelyik európai országhoz tartozó de Európa földrajzi határán kívüli területekre/gyarmatokra nem érvényes).

Ha Európán belül okoz kárt a pilóta és rendelkezik erre az időszakra Groupama utasbiztosítással -mindegy, hogy melyik csomaggal- akkor a biztosító kifizeti az általa okozott kárt a fedezete / biztosítási összege erejéig amennyiben az adott országban a helyi szabályozásoknak / rendelkezéseknek megfelelve (azaz jogszerűen) reptetett.

Külföldi tartózkodásom esetén érvényes-e a biztosítás?

DOE/Groupama felelősségbiztosítás esetén, amennyiben a pilóta nélküli légi jármű vezetője rendelkezik a Groupama Biztosítónál kötött, a kár okozásának időpontjában érvényes utasbiztosítással is, a biztosítási fedezet kiterjed az Európa területén bekövetkezett károkra is.

Légtér

Drop Zone-on belül lehet eseti légteret kérni?

Igen lehet,
de jelen állás szerint mindenképp kell a reptér hozzájárulása és biztonsági elemzés!

Eseti légtér igénylésének folyamata, kinél kell igényelni?

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet harminc nappal a tervezett igénybevétel előtt, a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.
Tapasztalataink szerint a 60 napnál korábban beadott kérelmek elutasításra kerülnek azzal az indoklással, hogy "Ilyen hosszú időtávból a Hatóság nem tudja az igénybevételnek a légtérszerkezetre gyakorolt hatását érdemben értékelni." 

Az igénylőlap és az útmutató innen letölthető.

Hol vannak ilyen légterek? Hol találok róluk adatokat?

Magyarország légtere az alábbi táblázatban található légterekre oszlik:

Mi számít légtérnek? Milyen osztályú légterek vannak? Miért fontos tudni, hogy milyen légtérben repülök?

A légtér a földfelszíntől kezdődik, a Magyar Állam a kizárólagos és elidegeníthetetlen tulajdona.

Magyarországon a légtereket a légijárművek elkülönítése szempontjából C, D, F és G osztályú légterekre osztjuk.  A pilóta nélküli légijárművek jellemzően F és G osztályú légterekben működnek, ahol repüléstájékoztató szolgálat működik, akikkel ugyan nem kötelező felvenni a kapcsolatot, azonban a hagyományos légiforgalom számára hasznos információval szolgálnak. 

Mikor kell biztonsági felmérést készíteni és mi kell hozzá?

Mi rendelkezik a biztonsági felmérésről?

A biztonsági felmérés készítéséről a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet és a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet rendelkeznek, amelyek a hazai légiközlekedés alapvető jogszabályai. A biztonsági felmérést helyenként biztonsági vagy repülésbiztonsági elemzésként is említik.

Szabályozás

Készül-e egységes szabályozás az EU-n belül? Milyen szabályozásra számíthatunk?

Az Európai Unión belül jelenleg nincs egységes szabályozás, azonban az Európai Bizottság által javasolt új keretrendszer megteremtése – a 216/20088 Európai Parlament és Tanács rendeletének felülvizsgálata – arra ad lehetőséget, hogy a pilóta nélküli légijárművekre a jövőben egységes Európai Uniós szabályok vonatkozzanak. 

Miben változik az 1995. évi légiközlekedésről szóló XCVII. törvény 2016. december 31-én? Miért volt szükség a változtatásokra? Mit jelent ez a gyakorlatban?

A törvénymódosítás önmagában nem hoz jelentős változást, de előkészíti a törvényt a későbbi, a pilóta nélküli légijárművek részletes szabályozását tartalmazó miniszteri rendelethez, illetve némi következtetést enged annak várható tartalmára.

Miért van szükség a pilóta nélküli légijárművek szabályozására?

A pilóta nélküli légijárműveket nemzetközi szerződés először 1944-ben említi, ekkor jött létre a Chicagoi Egyezmény, amelynek eredménye a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) megalakulása. Az Egyezmény 8. cikke arról rendelkezik, hogy a pilóta nélküli légijármű olyan légijármű, amely pilóta nélküli repülésre alkalmas, engedélyezésének feltételeit a Szerződő Államokra bízza. Az Egyezményhez való csatlakozást és annak szövegét az 1971. évi 25. törvényerejű rendelet hirdette ki.

Mikor kell forgatási engedélyt kérni? Mit videózhatok le és melyik képi vagy videó anyagot lehet publikálni?

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről - 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

Ugyanazok a szabályok vonatkoznak a rendőrségi, honvédelmi, stb. pilóta nélküli légijárművekre?

A Chicagoi Egyezmény alapján a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény meghatározza az állami pilóta nélküli légijárműveket, amelyek alatt a honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló pilóta nélküli légijárműveket értjük. Az ilyen céllal alkalmazott eszközökre vonatkozó jogszabályok kidolgozása a honvédelemért felelős miniszter feladata. Azokra a pilóta nélküli légijárművekre, amelyeket ettől eltérő célra alkalmaznak, a közlekedésért felelős miniszter jogosult szabályokat alkotni.

Egyéb

Mi a különbség a világkupa és a világbajnokság közt a FPV Race világában?

Az ember joggal zavarodik össze a különféle bajnokságok gyűjtőnevein, de a kérdés tényleg megizzasztja az ebben nem jártas személyeket.

Világkupának azt hívják a drónversenyzésben amikor nemzetközi az esemény.
Világbajnokság pedig minden évben van legalább egy.  Ilyen egyszerű! :)

Mi az a DKO és CTA az FPV Race versenyek során?

Az FPV Race versenyek során a helyezések megállapításánál különféle varázsszavakat szoktak használni. Pető Gábor tagunk a TINY DRONES 2 esemény előtt szépen összefoglalta ezeket, melyről itt olvashattok röviden:

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook