Címlap » Tudásbázis » Miben változik az 1995. évi légiközlekedésről szóló XCVII. törvény 2016. december 31-én? Miért volt szükség a változtatásokra? Mit jelent ez a gyakorlatban?

Miben változik az 1995. évi légiközlekedésről szóló XCVII. törvény 2016. december 31-én? Miért volt szükség a változtatásokra? Mit jelent ez a gyakorlatban?

A törvénymódosítás önmagában nem hoz jelentős változást, de előkészíti a törvényt a későbbi, a pilóta nélküli légijárművek részletes szabályozását tartalmazó miniszteri rendelethez, illetve némi következtetést enged annak várható tartalmára.

A definíció egyszerűsödött, pilóta nélküli légijárműnek tekintjük azt a polgári légijárművet, amelyet úgy terveztek és úgy tartanak üzemben, hogy vezetését nem a fedélzeten tartózkodó személy végzi. A definíció változtatásával a repülőmodell beolvad a fogalom alá. Ez az összeolvadás a hozzánk befutott visszajelzések alapján aggodalmat kelt a modellezőkben, azonban ne felejtsük el, hogy eddig is szükség lett volna elkülönített légtérre ezeknek az eszközöknek a használatához, továbbá a későbbi rendelet a gép paraméterei alapján más követelményeket határozhat majd meg.  A pilóta nélküli állami légijármű (honvédelmi, a vámhatósági, a rendőrségi és határőrizeti szervek céljára szolgáló) fogalma is meghatározásra került, ezekre természetesen más szabályok fognak vonatkozni.

A vonatkozó miniszteri rendelet hatályba lépését követően a pilóta nélküli légijárművel légiközlekedési tevékenység a légiközlekedési hatóság felé történt bejelentést követően folytatható, továbbá minden ezzel kapcsolatos ügyintézés elektronikus lesz. A pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás kerül bevezetésre 2017. július 1-től, amelyen keresztül ellenőrizhető, hogy az adott helyen repülhetünk-e. 

A felhatalmazó rendelkezés módosítása arra utal, hogy a vonatozó rendelet ki fog térni a repülési szabályokra, a nyilvántartás vezetésének, a légialkalmassági vizsgálat rendjének, a légialkalmassági tanúsítvány kiadásának, felfüggesztésének, a pilóta nélküli légijárművet vezetők képzésének, a képzést végző szervezetek kijelölésének, a pilóta nélküli légijárművel végzett tevékenység és az üzemben tartásának szabályaira. Az üzemben tartáshoz ahogyan eddig is, kötelező lesz a felelősségbiztosítás.

Az ellenőrzött légtér bizonyos részein nem lesz szükség légiforgalmi irányítói engedélyre. Tekintettel arra, hogy Budapest bizonyos területei, valamint néhány település teljes egészében Budapest CTR-ben található, amely jelenleg C osztályú ellenőrzött légtér, így gyakorlatilag minden repüléshez légiforgalmi irányítói engedély szükséges. Ez az intézkedés lehetőséget nyújt arra, hogy a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén a repülés légiforgalmi irányítói engedély nélkül is végrehajtható legyen.

A törvénymódosítás kimondja, hogy a 25 kg alatti pilóta nélküli légijárművek üzemben tartásához nem lesz szükség légialkalmassági tanúsítványra, azonban az e feletti eszközökről nem rendelkezik, várhatóan a miniszteri rendelet tartalmaz erre vonatkozó szabályokat.

A pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértése esetén, mint minden légijármű esetén – a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 100.000.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki. A módosítás hatályba lépésével a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó szabályok megsértőivel szemben a rendőrség is jogosult a bírság kiszabására (jelenleg kizárólag a légiközlekedési hatóság jogosult eljárni).

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook