Címlap » Tudásbázis » Miért van szükség a pilóta nélküli légijárművek szabályozására?

Miért van szükség a pilóta nélküli légijárművek szabályozására?

A pilóta nélküli légijárműveket nemzetközi szerződés először 1944-ben említi, ekkor jött létre a Chicagoi Egyezmény, amelynek eredménye a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) megalakulása. Az Egyezmény 8. cikke arról rendelkezik, hogy a pilóta nélküli légijármű olyan légijármű, amely pilóta nélküli repülésre alkalmas, engedélyezésének feltételeit a Szerződő Államokra bízza. Az Egyezményhez való csatlakozást és annak szövegét az 1971. évi 25. törvényerejű rendelet hirdette ki.

Az Európai Unió és a tagállamok közötti megosztás értelmében, amelyet a 216/2008 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 2. melléklete tartalmaz, a tagállamok hatásköre a 150 kg alatti pilóta nélküli légijárművek szabályozásáig terjed.

Jelenleg a pilóta nélküli légijárművek nem képesek megfelelni sem az ICAO, sem az Európai Unió hagyományos légijárművekre vonatkoztatott előírásainak. Ennek okán jelentős kockázatot jelentenek a repülésbiztonság és a földön tartózkodó személyekre nézve, így elengedhetetlen a megfelelő jogszabályi háttér kidolgozása. 

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook