Címlap » Tudásbázis » NATO fonetikus ábécé, vagy hivatalos nevén az IRSA

NATO fonetikus ábécé, vagy hivatalos nevén az IRSA

Alpha

Bravo

Charlie 

Delta

Echo

Foxtrot

Golf

Hotel

India

Juliet

Kilo

Lima

Mike

November

Oscar

Papa

Quebec

Romeo

Sierra

Tango

Uniform

Victor

Whisky

X-ray

Yankee

Zulu

 


NATO fonetikus ábécé, vagy hivatalos nevén az IRSA (International Radiotelephony Spelling Alphabet) a jelenleg legszélesebb körben használt és legelterjedtebb betűzési rendszer az angol nyelvterületen. Elsődlegesen azzal a céllal fejlesztették ki és tették mindenekelőtt katonai távközlési szabvánnyá, hogy az élőszóban váltott üzenetekben szereplő betűk és számjegyek egyértelműen, félreértést kizáróan hangozzanak el. Másodlagos cél volt az ilyen jellegű kommunikáció egységesítése. A NATO fonetikus ábécé olyan kódszavakkal reprezentálja az angol ábécé egyes betűit, melynek ismerete, kiejtése és azonosítása egyértelmű a kommunikáció résztvevői számára, még azok eltérő anyanyelvűsége esetében is. A kódszavak annyira különbözőek, hogy félreérthetőségük esélye igen csekély. Az ábécé 26 betűből és 10 számból áll. Forrás: Wikipédia

hangzó kódszó kiejtési segítség angol
anyanyelvűeknek
fonetikus írásmód magyaros ejtésmód
A Alfa (ICAO, ITU, IMO, FAA) 
Alpha (ANSI)
AL FAH ˈælfɑ alfa
B Bravo BRAH VOE ˈbrɑːˈvo (sic) brávó
C Charlie CHAR LEE  or 
SHAR LEE
ˈtʃɑːli (sic)  or 
ˈʃɑːli (sic)
csárli
D Delta DELL TAH ˈdeltɑ delta
E Echo ECK OH ˈeko ekó
F Foxtrot FOKS TROT ˈfɔkstrɔt foksztrot
G Golf GOLF gʌlf (sic) golf
H Hotel HO TELL (ICAO)
HOH TELL (ITU, IMO, FAA)
hoːˈtel hotel
I India IN DEE AH ˈindiˑɑ india
J Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA)
Juliet (ANSI)
JEW LEE ETT ˈdʒuːliˑˈet dzsuliet
K Kilo KEY LOH ˈkiːlo kiló
L Lima LEE MAH ˈliːmɑ lima
M Mike MIKE mɑik májk
N November NO VEM BER noˈvembə (sic) november
O Oscar OSS CAH ˈɔskɑ oszkár
P Papa PAH PAH pəˈpɑ papa
Q Quebec KEH BECK keˈbek kebek
R Romeo ROW ME OH ˈroːmiˑo rómeó
S Sierra SEE AIR RAH (ICAO, ITU, IMO)
SEE AIR AH (FAA)
siˈerɑ szierra
T Tango TANG GO ˈtængo (sic) tangó
U Uniform YOU NEE FORM  or 
OO NEE FORM
ˈjuːnifɔːm (sic)  or 
ˈuːnifɔrm
juniform
V Victor VIK TAH ˈviktɑ viktor
W Whiskey WISS KEY ˈwiski viszki
X X-ray or
Xray
ECKS RAY (ICAO, ITU)
ECKS RAY (IMO, FAA)
ˈeksˈrei ekszréj
Y Yankee YANG KEY ˈjænki (sic) jenki
Z Zulu ZOO LOO ˈzuːluː zulu
0 Zero (FAA)
Nadazero (ITU, IMO)
ZE RO (ICAO, FAA)
NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU, IMO)
zíró
1 One (FAA)
Unaone (ITU, IMO)
WUN (ICAO, FAA)
OO-NAH-WUN (ITU, IMO)
van
2 Two (FAA)
Bissotwo (ITU, IMO)
TOO (ICAO, FAA)
BEES-SOH-TOO (ITU, IMO)
3 Three (FAA)
Terrathree (ITU, IMO)
TREE (ICAO, FAA)
TAY-RAH-TREE (ITU, IMO)
trí vagy szrí
4 Four (FAA)
Kartefour (ITU, IMO)
FOW ER (ICAO, FAA)
KAR-TAY-FOWER (ITU, IMO)
fór
5 Five (FAA)
Pantafive (ITU, IMO)
FIFE (ICAO, FAA)
PAN-TAH-FIVE (ITU, IMO)
fájv
6 Six (FAA)
Soxisix (ITU, IMO)
SIX (ICAO, FAA)
SOK-SEE-SIX (ITU, IMO)
sziksz
7 Seven (FAA)
Setteseven (ITU, IMO)
SEV EN (ICAO, FAA)
SAY-TAY-SEVEN (ITU, IMO)
szeven vagy szevön
8 Eight (FAA)
Oktoeight (ITU, IMO)
AIT (ICAO, FAA)
OK-TOH-AIT (ITU, IMO)
éjt
9 Nine (FAA)
Novenine (ITU, IMO)
(No 'r' in spellings)
NIN ER (ICAO, FAA)
NO-VAY-NINER (ITU, IMO)
nájn

Szövegből fonetikus ABC online

Szöveg:


Átfordítva fonetikus ABC szerint:

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook