KP index

DOE aktív tagság vásárlása - 1 évre

– Tagdíjba épített felelősségbiztosítás
– Érdekképviselet
– Kedvezmények
– Tanácsadás
– Rendezvények
– Közösség
– Tagsági kártya (jogkövetés igazolása, kedvezmények)

Jelentkezés

Köszönjük érdeklődésedet egyesületünk iránt!

Az egyesületi tagságj jelentkezéséhez első lépésként kérjük, hogy töltsd ki az alábbi űrlapot.
A tagi jelentkezés alapszabály szerinti elbírálása az elnökség feladata. Az elbírálás legkésőbb 24 órán belül megtörténik.
Ezt követően lesz lehetőség a tagdíj megfizetésére.

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.
DOE (Drónpilóták Országos Egyesülete) 2016

Az Egyesület célja: Biztonságos pilóta nélküli repülés megvalósítása, szabály rendszerének kialakítása, koordinálása, együttműködve a jogalkotókkal és hatóságokkal a megfelelő szabályozás érdekében.

1. Az Egyesület célja: Biztonságos pilóta nélküli repülés megvalósítása, szabály rendszerének
kialakítása, koordinálása, együttműködve a jogalkotókkal és hatóságokkal a megfelelő szabályozás
érdekében.

2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együtt működik minden állami, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és Egyesülettel, amelyek segítik az Egyesület eredményes
működését és céljainak megvalósítását.

3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a
jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és
alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Ebben a közgyűlés dönt.

4. Az Egyesület speciális rádióamatőr egyesületként is működik. A specialitása, hogy a rádióamatőr
tevékenységből leginkább a pilóta nélküli repüléssel kapcsolatos tevékenységeket végzi.

5. A pilóta nélküli repülés bonyolult műszaki feladatok összessége, ezért az egyesület ajánlásokat
dolgoz ki a megfelelő és biztonságos működés feltételeinek megteremtése érdekében.

6. Gondoskodik a tagok igény szerinti továbbképzéséről, illetve a céljával összefüggő, kiegészítő
képzések előfeltételeinek biztosításáról.

7. Olyan internetes weboldalt működtet, amelyen keresztül a tagjai információhoz juthatnak.

8. Tagjai számára segítséget nyújt a biztonságos pilóta nélküli repülés eléréséhez szükséges feltételek
megteremtéséhez

9. FPV találkozókat és népszerűsítő repüléseket szervez.

A DOE elődjét, a Magyar FPV Egyesületet azok a hobbisták alapították, akik Magyarországon úttörőként járultak hozzá a kisméretű merevszárnyú és multirotoros pilótanélküli légi járművek terjedéséhez és népszerűsítéséhez. Már akkor célkitűzéseik között szerepelt – a technikai ismeretek elsajátításán kívül – ezen eszközök törvényes alkalmazási feltételeinek megteremtése, így a kezdetektől keresték az együttműködés lehetőségét az illetékes légügyi szervezetekkel, illetve hatóságokkal.

A drónok iránt napjainkban tapasztalható megnövekedett érdeklődés, valamint számos területen történő robbanásszerű terjedésük szükségessé tették a civil szervezet átalakulását. Ma már nem kizárólag az innovatív technológia iránt érdeklődő lelkes amatőrök, hanem a professzionális alkalmazásokat gazdasági tevékenység keretében végző vállalkozások is nagy számban használják a drónokat, így a megváltozott körülményekhez kellett igazítani a DOE működését is.

A DOE – az átalakulást követően – már nem csak a hobbisták, hanem a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások képviseletét is a zászlajára tűzte.

A DOE fent megfogalmazott küldetésének sikeres végrehajtásához szükséges az Egyesület működési kereteinek megteremtése, a szakmai, pénzügyi és szervezeti feltételek biztosítása. Ennek érdekében megtörténtek azok az átalakítások, amelyek megteremthetik a szervezetünk professzionális működésének alapjait. A vezetőváltásokat követően megtörtént a pénzügyi helyzet stabilizálása, a tagi hozzájárulások újragondolásával és az új tagok toborzásával. Az intézkedések eredményeként a DOE pénzügyi helyzete megerősödött, lehetőséget biztosítva a továbblépéshez.

Az elmúlt időszakban a DOE sikeres rendezvények szervezésében működött közre, amelyeken képviselte célkitűzéseit és tájékoztatta az érdeklődőket. Ezen kívül az Egyesület működésének elismeréseként számos média részéről érkezett megkeresés a drónokra vonatkozó magyarországi helyzettel kapcsolatosan. Ezek a megjelenések szintén nagymértékben hozzájárultak mind a DOE további népszerűsítéséhez, mind a célkitűzések megvalósításához. És a legfontosabb: egyértelmű sikerként könyveljük el, hogy a DOE konstruktívan és eredményesen működött közre a magyarországi drón jogszabály tervezet kidolgozásában, amely reményeink szerint hamarosan új, kedvezőbb szabályozási feltételeket biztosíthat valamennyi érintett számára.

Drónpilóták Országos Egyesületének főbb adatai

Tagdíj bankszámlaszáma: 16200151-18542792

IBAN: HU23 1620 0151 1854 2792
S.W.I.F.T. BIC: HBWEHUHB
Bank: MagNet Bank Zrt.

Adószám: 18598487-1-42

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 01-02-0015554

Elektronikus kapcsolattartási cím (cégkapu):18598487
Egyesület székhelyének címe: 1164 Budapest, Csókakő utca 6/A

Tagdíjak
2022. évtől 15 000 Ft/év valamennyi tag részére

Díjbekérőinket és számláinkat a Számlázz.hu használatával állítjuk ki.

A DOE elérhetősége

Egyesület levelezési címe: 1164 Budapest, Csókakő utca 6/A

E-mail címe: info kukac doe pont hu

Az egyesület dokumentumai

Az oldal csak bejelentkezés után érhető el.