Alapfogalmak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Biztosítási követelmények

A légi járművek felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések:    – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 785/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

32004R0785_001hu 160..165 (europa.eu)

 

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Fontosabb jogszabályok

A légi járművek felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések:     – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 785/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

32004R0785_001hu 160..165 (europa.eu)

 

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

A jogszerű drónozással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:

 

 1. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 2. évi XCVII. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

26/2007. (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

56/2016. (XII.22.) NFM rendelet a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

26/2007. (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

 

Felhasználói kézikönyvek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Drónpilóta vizsga

KTI tájékoztató a drónpilóta alapképzésről:

A1-A3 műveleti kategória

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a felnőttképzési rendszerbe regisztrált képzési szerv.

A képzési szerv regisztrációját itt tekintheted meg: Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (nive.hu)  (Fontos tanács: Bármilyen drónnal kapcsolatos képzésnél érdemes ellenőrizni, hogy a képző szerv regisztrációval rendelkezik-e)

Jelentkezés képzésre, vizsgáztatás – KTI

A képzésre online tananyagot kapsz, amely kiváló ismereteket ad a drónpilóta vizsga sikeres elvégzéséhez.

Az „alapképzés” témakörei az alábbiak:

repülésbiztonság; légtérkorlátozások; a légi közlekedés szabályozása; az emberi teljesítőképesség határai; operatív eljárások; általános UAS-ismeretek; a magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem; biztosítás; és védelem.

 

KTI – Közlekedéstudományi Intézet Szaktanfolyami Képzési Központ (kozltovabbkepzes.hu)

A képzést követően jelentkezhetsz vizsgára a kepzes@kti.hu e-mail címen.

Képzés nélkül a vizsgára jelentkezés nem ajánlott!

A vizsga csak személyesen a vizsgaközpontokban tehető le, a díja 4 600 Ft.

Az elméleti vizsga 40 feleletválasztós feladatot tartalmaz, 60 perced van a válaszadásra. Ha a feladatok 75%-át helyesen válaszoltad, akkor a vizsga után megkapod a távpilóták kompetenciaigazolását.

Sikeres vizsga esetén az eu-s kompetencia tanúsítványt (az EU területén minden tagállamban elfogadott) a KTI az általad megadott e-mail címre megküldi.

Osztrák drónpilóta alapképzés és kompetencia vizsga

A1-A3 műveleti kategória

Tananyag – Dronespace – Online tanfolyam

A tananyag németül van, de a legtöbb böngésző viszonylag nagy pontossággal fordítja a szöveget.

A vizsga megkezdése a tananyag elsajátítása nélkül nem ajánlott.

 

Regisztráció az online vizsgára

Online vizsga – Dronespace – Online tanfolyam

Az elméleti vizsga 40 feleletválasztós feladatot tartalmaz, 60 perced van a válaszadásra. Ha a feladatok 75%-át helyesen válaszoltad, akkor a vizsga után megkapod a távpilóták kompetenciaigazolását.

Az online vizsgát annyiszor ismételheted meg, ahányszor csak akarod, amíg nem sikerül. (Valódi, gyakorlatias és hasznos tudást nem, csak elméleti ismeretek ad.)

Figyelem! A vizsgakérdések német vagy angol nyelven választhatók. Amennyiben egyik nyelven sem beszélsz, töltsd le a telefonodra a google fordítóprogramot. Állítsd be a fordítást német nyelvről magyar nyelvre, aktiváld a fordítóprogramban a kamera gombot, majd a telefon kameráját irányítsd a monitorodon megjelenő szövegre. Ekkor a telefonodon a kérdések magyar nyelven jelennek meg. A szakmai szöveget néhol a program rosszul fordítja, de amennyiben értelmezed a válaszokat, nem okoz komoly nehézséget a helyes válaszok megadása.

A vizsga sikerességéről a teszt befejezését követően rögtön megkapod az értesítést. Sikeres vizsga esetén az eu-s kompetencia tanúsítvány (az EU területén minden tagállamban elfogadott) azonnal letölthető.

A vizsga nem helyettesíti az egyes tagállamok speciális repülésügyi szabályainak ismeretét, amelyekről a műveletek tervezésekor érdemes tájékozódnod.

A drónosok nagy számban tettek sikeres Austrocontrol vizsgát abban az időszakban (2021 nyaráig), amíg a magyar vizsgáztatási rendszer elindult.

Eseti légtér igénylés

Eseti légtér kijelölése iránti eljárásban történő szakhatósági eljárás:

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA (ITM útmutató szerint)

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Eseti légtér kijelölése iránti eljárásban történő szakhatósági eljárás

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Eseti légtér kijelölésére irányuló eljárásban a légiközlekedési hatóság szakhatósági eljárásban vizsgálja a kijelölés polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatását, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változásokat.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A szakhatósági állásfoglalás kiadása az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem tárgyában eljáró hatóság, azaz a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály erre irányuló megkeresése alapján történik.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 9.000 Ft.

A díjat az eseti légtér kijelölésére irányuló eljárás megindítását megelőzően kell az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstár MÁK 10032000-00290713-38100004 számú számlájára igazoltan befizetni. A befizetés során a közleményben fel kell tüntetni a kérelmező nevét, valamint, hogy szakhatósági eljárás.

A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló dokumentumot a Honvédelmi Minisztérium felé benyújtandó kérelemhez csatolni kell, szakhatósági eljárás lefolytatására az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése hiányában nem kerülhet sor.

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

15 nap

JOGORVOSLAT:

A légiközlekedési hatóság által kiadott szakhatósági állásfoglalás az eseti légtér kijelölése irányuló érdemi határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Tájékoztató eseti légtér igényléséhez (2021.02.18.).pdf (gov.hu)

Útmutató az eseti légtér űrlapok kitöltéséhez (2021.02.10.).pdf (gov.hu)

Nyomtatvány letöltéséhez töltsd le a számítógépedre az ANYK keretprogramot, majd az ITM oldaláról a HMEIR nyomtatványokat. Innen:

Eseti légtér igénylés – Minden dokumentum (gov.hu)

HMEIR_HMALF_02 Általános eseti légtér igénylés

HMEIR_HMALF_03 Egyszerűsített eseti légtér igénylés  (((Ez gyors! Nem 30, hanem csak öt nap az elbírálás és sok tekintetben megfelelhet az eddigi felhasználásoknak. Nem minden területen használható, de az állami, vagy közfeladatot ellátó megbízó esetében kiváló lehetőség. Ilyen lehet az anyakönyvvezető, vagy a vallási vezető, pap, rabbi, stb.)))

HMEIR_HMALF_04 Hiánypótlás eseti légtér igényléséhez

HMEIR_HMALF_05 Eseti légtér igénylés visszavonása

Az ügyirat beadása magánszemélyek esetében ügyfélkapun, jogi személyek esetében cégkapun keresztül történik.

UAS üzembentartói nyilvántartásba vétel

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ-RENDSZER ÜZEMBENTARTÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

(Üzembentartói regisztráció)

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartóit a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Pilóta Nélküli Légijármű Osztály

Kérelem benyújtásának módja: 

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: ITMLFHF, KRID: 463099148)
 • postai úton: H-1440 Budapest, Pf. 1.
 • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./      Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

 • banki átutalással, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által vezetett 10032000-00290713-38100004. számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RU”,
 • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház,ügyfélfogadási időpontok: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

 

Nyomtatványok

UAS üzembentartó nyilvántartás vétele jogi személy esetén

Dokumentumtár – Közlekedési Hatóság (kormany.hu)

UAS üzembentartó nyilvántartás vétele természetes személy esetén

Dokumentumtár – Közlekedési Hatóság (kormany.hu)

UAS nyilvántartásba vétel

(UAS/Drón regisztráció)

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA (ITM útmutató szerint):

A pilóta nélküli légijármű-rendszer – a pilóta nélküli játék légijármű kivételével – akkor veheti igénybe a magyar légteret, ha a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette. Az erre irányuló kérelem és jogszabályi feltételek fennállta esetén a légiközlekedési hatóság a pilóta nélküli légijármű-rendszert nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer tulajdonosa, üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Pilóta Nélküli Légijármű Osztály

Kérelem benyújtásának módja: 

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: ITMLFHF, KRID: 463099148)
 • postai úton: H-1440 Budapest, Pf. 1.
 • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./      Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

 • banki átutalással, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által vezetett 10032000-00290713-38100004. számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RE”
 • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, ügyfélfogadási időpontok: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
 • a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló a bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Nyomtatványok

UAS nyilvántartásba vétele jogi személy esetén

Dokumentumtár – Közlekedési Hatóság (kormany.hu)

UAS nyilvántartásba vétele természetes személy esetén

Dokumentumtár – Közlekedési Hatóság (kormany.hu)

Drónozás külföldön

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Eseti légtér igénylés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Repüléssel kapcsolatos ismeretek (A1 - A2 - A3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Szabályok - mit szabad? ... és mit nem?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.