KP index

Jogszabályok, követelmények, regisztráció, vizsga, ...

Fontosabb jogszabályok

Szabályozás - Magyar

A jogszerű drónozással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:

 1. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 2. évi XCVII. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

26/2007. (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

56/2016. (XII.22.) NFM rendelet a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

26/2007. (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

44/2005. (V.6.) A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet: https://njt.hu/jogszabaly/2005-44-20-82

Szabályozás - Biztosítás

A légi járművek felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések:     – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 785/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

32004R0785_001hu 160..165 (europa.eu)

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról.

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet

Biztosítási követelmények

Szabályozás - Biztosítás

A légi járművek felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések:    – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 785/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

32004R0785_001hu 160..165 (europa.eu)

 

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Drónpilóta vizsga

Drónpilóta vizsga

KTI tájékoztató a drónpilóta alapképzésről:

A1-A3 műveleti kategória

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a felnőttképzési rendszerbe regisztrált képzési szerv.

A képzési szerv regisztrációját itt tekintheted meg: Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (nive.hu)  (Fontos tanács: Bármilyen drónnal kapcsolatos képzésnél érdemes ellenőrizni, hogy a képző szerv regisztrációval rendelkezik-e)

Jelentkezés képzésre, vizsgáztatás – KTI

A képzésre online tananyagot kapsz, amely kiváló ismereteket ad a drónpilóta vizsga sikeres elvégzéséhez.

Az „alapképzés” témakörei az alábbiak:

repülésbiztonság; légtérkorlátozások; a légi közlekedés szabályozása; az emberi teljesítőképesség határai; operatív eljárások; általános UAS-ismeretek; a magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem; biztosítás; és védelem.

 

KTI – Közlekedéstudományi Intézet Szaktanfolyami Képzési Központ (kozltovabbkepzes.hu)

A képzést követően jelentkezhetsz vizsgára a kepzes@kti.hu e-mail címen.

Képzés nélkül a vizsgára jelentkezés nem ajánlott!

A vizsga csak személyesen a vizsgaközpontokban tehető le, a díja 4 600 Ft.

Az elméleti vizsga 40 feleletválasztós feladatot tartalmaz, 60 perced van a válaszadásra. Ha a feladatok 75%-át helyesen válaszoltad, akkor a vizsga után megkapod a távpilóták kompetenciaigazolását.

Sikeres vizsga esetén az eu-s kompetencia tanúsítványt (az EU területén minden tagállamban elfogadott) a KTI az általad megadott e-mail címre megküldi.

Drónpilóta alapképzés - Austrokontroll

Osztrák drónpilóta alapképzés és kompetencia vizsga

A1-A3 műveleti kategória

Tananyag – Dronespace – Online tanfolyam

A tananyag németül van, de a legtöbb böngésző viszonylag nagy pontossággal fordítja a szöveget.

A vizsga megkezdése a tananyag elsajátítása nélkül nem ajánlott.

 

Regisztráció az online vizsgára

Online vizsga – Dronespace – Online tanfolyam

Az elméleti vizsga 40 feleletválasztós feladatot tartalmaz, 60 perced van a válaszadásra. Ha a feladatok 75%-át helyesen válaszoltad, akkor a vizsga után megkapod a távpilóták kompetenciaigazolását.

Az online vizsgát annyiszor ismételheted meg, ahányszor csak akarod, amíg nem sikerül. (Valódi, gyakorlatias és hasznos tudást nem, csak elméleti ismeretek ad.)

Figyelem! A vizsgakérdések német vagy angol nyelven választhatók. Amennyiben egyik nyelven sem beszélsz, töltsd le a telefonodra a google fordítóprogramot. Állítsd be a fordítást német nyelvről magyar nyelvre, aktiváld a fordítóprogramban a kamera gombot, majd a telefon kameráját irányítsd a monitorodon megjelenő szövegre. Ekkor a telefonodon a kérdések magyar nyelven jelennek meg. A szakmai szöveget néhol a program rosszul fordítja, de amennyiben értelmezed a válaszokat, nem okoz komoly nehézséget a helyes válaszok megadása.

A vizsga sikerességéről a teszt befejezését követően rögtön megkapod az értesítést. Sikeres vizsga esetén az eu-s kompetencia tanúsítvány (az EU területén minden tagállamban elfogadott) azonnal letölthető.

A vizsga nem helyettesíti az egyes tagállamok speciális repülésügyi szabályainak ismeretét, amelyekről a műveletek tervezésekor érdemes tájékozódnod.

A drónosok nagy számban tettek sikeres Austrocontrol vizsgát abban az időszakban (2021 nyaráig), amíg a magyar vizsgáztatási rendszer elindult.

Pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány

https://www.kavk.hu/dron-vizsgaztatas

A KTI tájékoztató közvetlen elérést tartalmaz az alábbiakhoz:
– Távoli pilóták képesítésének tantervi és vizsgakövetelménye
– Tantervi és vizsgakövetelmények a pilóta nélküli légijármű irányítói
igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyamok számára
– UAS Ügyviteli és Bizonylati Rend
– Távpilóta vizsgaszabályzat

Eseti légtér igénylés

Eseti légtér igénylése

Eseti légtér kijelölése iránti eljárásban történő szakhatósági eljárás:

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA (útmutató szerint)

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Eseti légtér kijelölése iránti eljárásban történő szakhatósági eljárás

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Eseti légtér kijelölésére irányuló eljárásban a légiközlekedési hatóság hatósági eljárásban vizsgálja a kijelölés polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatását, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változásokat.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A szakhatósági állásfoglalás kiadása az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem tárgyában eljáró hatóság, azaz a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály erre irányuló megkeresése alapján történik.

ÁNYK nyomtatvány és leírás ITT

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: Megszűnt, de egyéb költségek lehetnek.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

30 nap (érdemes minimum 35 nappal számolni)

JOGORVOSLAT:

A légiközlekedési hatóság által kiadott szakhatósági állásfoglalás az eseti légtér kijelölése irányuló érdemi határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Tájékoztató eseti légtér igényléséhez (2021.02.18.).pdf (gov.hu)

Útmutató az eseti légtér űrlapok kitöltéséhez (2021.02.10.).pdf (gov.hu)

Nyomtatvány letöltéséhez töltsd le a számítógépedre az ANYK keretprogramot, majd az ITM oldaláról a HMEIR nyomtatványokat. Innen:

Eseti légtér igénylés – Minden dokumentum (gov.hu)

HMEIR_HMALF_02 Általános eseti légtér igénylés

HMEIR_HMALF_03 Egyszerűsített eseti légtér igénylés  (((Ez gyors! Nem 30, hanem csak öt nap az elbírálás és sok tekintetben megfelelhet az eddigi felhasználásoknak. Nem minden területen használható, de az állami, vagy közfeladatot ellátó megbízó esetében kiváló lehetőség. Ilyen lehet az anyakönyvvezető, vagy a vallási vezető, pap, rabbi, stb.)))

HMEIR_HMALF_04 Hiánypótlás eseti légtér igényléséhez

HMEIR_HMALF_05 Eseti légtér igénylés visszavonása

Az ügyirat beadása magánszemélyek esetében ügyfélkapun, jogi személyek esetében cégkapun keresztül történik.

UAS üzembentartói nyilvántartásba vétel

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ-RENDSZER ÜZEMBENTARTÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE

FIGYELEM! A 2021 és 2022-ben kiadott üzembentartói regisztráció HIBÁS! A nem EU szabványos (16 karakter és háromjegyű pin kód) regisztrációs karaktersorozat helyesbítését kérvényezni kell, díjmentesen az e-papír benyújtásával. 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA: ( leírás szerint)

Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartóit a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Repülésműszaki Osztály

 

Kérelem benyújtásának módja: 

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: ITMLFHF, KRID: 463099148)
 • postai úton: H-1440 Budapest, Pf. 1.
 • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./      Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

 • banki átutalással, az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RU”,  Az átutalást csatolni kell az e-papírhoz! Képernyőfotó is megfelel, akár mobilról.
 • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház,ügyfélfogadási időpontok: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet
 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
 • a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló a bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

UAS nyilvántartásba vétel

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ-RENDSZEREKRŐL NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE

Építési és Közlekedési Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Repülésműszaki Osztály

Pilóta nélküli légijármű-rendszerekről nyilvántartás vezetése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA: ( leírás szerint)

A pilóta nélküli légijármű-rendszer – a pilóta nélküli játék légijármű kivételével – akkor veheti igénybe a magyar légteret, ha a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette. Az erre irányuló kérelem és jogszabályi feltételek fennállta esetén a légiközlekedési hatóság a pilóta nélküli légijármű-rendszert nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer tulajdonosa, üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Repülésműszaki Osztály

Kérelem benyújtásának módja: 

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: ITMLFHF, KRID: 463099148)
 • postai úton: H-1440 Budapest, Pf. 1.
 • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./      Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

 • banki átutalással, az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RE” Az átutalást csatolni kell az e-papírhoz! Képernyőfotó is megfelel, akár mobilról.
 • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, ügyfélfogadási időpontok: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
 • a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló a bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Drónozás külföldön

Irány a végtelen és külföld ...

Az EU területén leginkább ezt az oldalt ajánljuk társaink figyelmébe: https://europeandronecompany.com/european-drone-authorities-and-nofly-zones/

A1-A3 és A2 „jogsi” biztosan jól jön és a felelősségbiztosítás szinte mindenhol szükséges. A sajnálatosan elhibázott UAS eszköz és üzembentartó regisztráció miatt, érdemes előre tájékozódni a külföldi hatóságoknál. Számunkra is társunk példájából derült ki, hogy nem EU szabványos a 2021 és 2022 első félévben kiadott üzembentartói regisztrációs szám, szóval az EU-ban érvénytelen, akinek ilyen van.

Számos EU kívüli ország szabályozta a repülést; Pl.: az USA drónos térképe 

Szabályok - Mit szabad? ... és mit nem?

Irány a végtelen és tovább ...

Az A1-A3 kompetencia tanúsítvány megszerzésével talán, de az A2- vel már biztosan felszedhető az az alap tudás, hogy mi az elvárás a szabályok betartására. Na de itt jön a hazai pálya és szabály furcsaságok. Lakott terület a park? Nem. A focipálya sem, bár az EU kiegészítésben rendelkezik „ipari és szabadidős területek” megnevezéssel, ám ezt a „szabadidős tevékenységet” még a modellreptéren sem szabadna, hiszen rekreációs terület és idehaza ez sem egy elismert dolog. (Rendőr, vagy Bíró legyen a talpán, aki lakottnak minősíti a fentieket, pláne, ha teremtett lélek sincs, mondjuk 1:1 szabály szerint a közelben)

Amit biztosan nem szabad az a lakóövezetekben való (kissé céltalannak ható) hobbi felhasználás, ameddig az eseti légtér az „engedély”, addig az szükséges, bármennyire is lassú és nehézkes, ez a szabály. A tiltott légterek mellett szintén vannak korlátozások, ahol egyéb engedély beszerzése szükséges, ilyenek a TIZ légterek, viszont jó hír, hogy könnyen kérhető hozzájárulás, ugyan eltérő díj ellenében és időintervallumra, de sima ügy, nem tudunk elutasításról. Ha TIZ légtérben van hozzájárulásunk, bejelentkezés után semmi gond nem lehet, de ez nem az applikációra vonatkozik, hanem a tájékoztató körzetre.

A törvényi kötelezettségként használt applikáció nem teszi lehetővé a kommunikációt sem a felhasználók között, sem más légtér szereplőkkel kapcsolatban. Sőt, más légtérhasználók, siklóernyősök, kis repülők, helikopterek, egyáltalán nem értesülnek a közelben lehetséges modellrepülők, vagy drónok jelenlétéről. Ez mindenki számára egy komoly veszélyforrás, ezért ajánlott a VLOS, méghozzá minél nyíltabb területet átlátva. Dombos, erdős területen könnyen akadhatunk össze alacsonyan és csendesen suhanó siklóernyősökkel.

A jogszerű drónozással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:

 1. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 2. évi XCVII. törvény – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről

4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

26/2007. (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról

6/2021. (II. 5.) ITM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

56/2016. (XII.22.) NFM rendelet a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól

56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

26/2007. (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről

26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

44/2005. (V.6.) A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet: https://njt.hu/jogszabaly/2005-44-20-82

A légi járművek felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések:     – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 785/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

32004R0785_001hu 160..165 (europa.eu)

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról.

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Biztosítási követelmények

A légi járművek felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések:    – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 785/2004/EK RENDELETE (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

32004R0785_001hu 160..165 (europa.eu)

 

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet – Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

Drónpilóta vizsga

KTI tájékoztató a drónpilóta alapképzésről:

A1-A3 műveleti kategória

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) a felnőttképzési rendszerbe regisztrált képzési szerv.

A képzési szerv regisztrációját itt tekintheted meg: Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (nive.hu)  (Fontos tanács: Bármilyen drónnal kapcsolatos képzésnél érdemes ellenőrizni, hogy a képző szerv regisztrációval rendelkezik-e)

Jelentkezés képzésre, vizsgáztatás – KTI

A képzésre online tananyagot kapsz, amely kiváló ismereteket ad a drónpilóta vizsga sikeres elvégzéséhez.

Az „alapképzés” témakörei az alábbiak:

repülésbiztonság; légtérkorlátozások; a légi közlekedés szabályozása; az emberi teljesítőképesség határai; operatív eljárások; általános UAS-ismeretek; a magánélet tiszteletben tartása és az adatvédelem; biztosítás; és védelem.

 

KTI – Közlekedéstudományi Intézet Szaktanfolyami Képzési Központ (kozltovabbkepzes.hu)

A képzést követően jelentkezhetsz vizsgára a kepzes@kti.hu e-mail címen.

Képzés nélkül a vizsgára jelentkezés nem ajánlott!

A vizsga csak személyesen a vizsgaközpontokban tehető le, a díja 4 600 Ft.

Az elméleti vizsga 40 feleletválasztós feladatot tartalmaz, 60 perced van a válaszadásra. Ha a feladatok 75%-át helyesen válaszoltad, akkor a vizsga után megkapod a távpilóták kompetenciaigazolását.

Sikeres vizsga esetén az eu-s kompetencia tanúsítványt (az EU területén minden tagállamban elfogadott) a KTI az általad megadott e-mail címre megküldi.

Osztrák drónpilóta alapképzés és kompetencia vizsga

A1-A3 műveleti kategória

Tananyag – Dronespace – Online tanfolyam

A tananyag németül van, de a legtöbb böngésző viszonylag nagy pontossággal fordítja a szöveget.

A vizsga megkezdése a tananyag elsajátítása nélkül nem ajánlott.

 

Regisztráció az online vizsgára

Online vizsga – Dronespace – Online tanfolyam

Az elméleti vizsga 40 feleletválasztós feladatot tartalmaz, 60 perced van a válaszadásra. Ha a feladatok 75%-át helyesen válaszoltad, akkor a vizsga után megkapod a távpilóták kompetenciaigazolását.

Az online vizsgát annyiszor ismételheted meg, ahányszor csak akarod, amíg nem sikerül. (Valódi, gyakorlatias és hasznos tudást nem, csak elméleti ismeretek ad.)

Figyelem! A vizsgakérdések német vagy angol nyelven választhatók. Amennyiben egyik nyelven sem beszélsz, töltsd le a telefonodra a google fordítóprogramot. Állítsd be a fordítást német nyelvről magyar nyelvre, aktiváld a fordítóprogramban a kamera gombot, majd a telefon kameráját irányítsd a monitorodon megjelenő szövegre. Ekkor a telefonodon a kérdések magyar nyelven jelennek meg. A szakmai szöveget néhol a program rosszul fordítja, de amennyiben értelmezed a válaszokat, nem okoz komoly nehézséget a helyes válaszok megadása.

A vizsga sikerességéről a teszt befejezését követően rögtön megkapod az értesítést. Sikeres vizsga esetén az eu-s kompetencia tanúsítvány (az EU területén minden tagállamban elfogadott) azonnal letölthető.

A vizsga nem helyettesíti az egyes tagállamok speciális repülésügyi szabályainak ismeretét, amelyekről a műveletek tervezésekor érdemes tájékozódnod.

A drónosok nagy számban tettek sikeres Austrocontrol vizsgát abban az időszakban (2021 nyaráig), amíg a magyar vizsgáztatási rendszer elindult.

https://www.kavk.hu/dron-vizsgaztatas

A KTI tájékoztató közvetlen elérést tartalmaz az alábbiakhoz:
– Távoli pilóták képesítésének tantervi és vizsgakövetelménye
– Tantervi és vizsgakövetelmények a pilóta nélküli légijármű irányítói
igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyamok számára
– UAS Ügyviteli és Bizonylati Rend
– Távpilóta vizsgaszabályzat

Eseti légtér igénylés

Eseti légtér kijelölése iránti eljárásban történő szakhatósági eljárás:

ÜGYINTÉZÉS LEÍRÁSA (útmutató szerint)

AZ ÜGYTÍPUS MEGNEVEZÉSE: 

Eseti légtér kijelölése iránti eljárásban történő szakhatósági eljárás

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA:

Eseti légtér kijelölésére irányuló eljárásban a légiközlekedési hatóság hatósági eljárásban vizsgálja a kijelölés polgári légiforgalom biztonságára gyakorolt hatását, a légtérszerkezetben és a légiforgalmi szolgáltatást érintő változásokat.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

A szakhatósági állásfoglalás kiadása az eseti légtér kijelölésére irányuló kérelem tárgyában eljáró hatóság, azaz a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály erre irányuló megkeresése alapján történik.

ÁNYK nyomtatvány és leírás ITT

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: Megszűnt, de egyéb költségek lehetnek.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

30 nap (érdemes minimum 35 nappal számolni)

JOGORVOSLAT:

A légiközlekedési hatóság által kiadott szakhatósági állásfoglalás az eseti légtér kijelölése irányuló érdemi határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet
 • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

Tájékoztató eseti légtér igényléséhez (2021.02.18.).pdf (gov.hu)

Útmutató az eseti légtér űrlapok kitöltéséhez (2021.02.10.).pdf (gov.hu)

Nyomtatvány letöltéséhez töltsd le a számítógépedre az ANYK keretprogramot, majd az ITM oldaláról a HMEIR nyomtatványokat. Innen:

Eseti légtér igénylés – Minden dokumentum (gov.hu)

HMEIR_HMALF_02 Általános eseti légtér igénylés

HMEIR_HMALF_03 Egyszerűsített eseti légtér igénylés  (((Ez gyors! Nem 30, hanem csak öt nap az elbírálás és sok tekintetben megfelelhet az eddigi felhasználásoknak. Nem minden területen használható, de az állami, vagy közfeladatot ellátó megbízó esetében kiváló lehetőség. Ilyen lehet az anyakönyvvezető, vagy a vallási vezető, pap, rabbi, stb.)))

HMEIR_HMALF_04 Hiánypótlás eseti légtér igényléséhez

HMEIR_HMALF_05 Eseti légtér igénylés visszavonása

Az ügyirat beadása magánszemélyek esetében ügyfélkapun, jogi személyek esetében cégkapun keresztül történik.

UAS üzembentartói nyilvántartásba vétel

FIGYELEM! A 2021 és 2022-ben kiadott üzembentartói regisztráció HIBÁS! A nem EU szabványos (16 karakter és háromjegyű pin kód) regisztrációs karaktersorozat helyesbítését kérvényezni kell, díjmentesen az e-papír benyújtásával. 

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA: ( leírás szerint)

Az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet 14. cikk (5) bekezdésében meghatározott pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartóit a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Repülésműszaki Osztály

 

Kérelem benyújtásának módja: 

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: ITMLFHF, KRID: 463099148)
 • postai úton: H-1440 Budapest, Pf. 1.
 • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./      Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

 • banki átutalással, az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RU”,  Az átutalást csatolni kell az e-papírhoz! Képernyőfotó is megfelel, akár mobilról.
 • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház,ügyfélfogadási időpontok: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet
 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
 • a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló a bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

UAS nyilvántartásba vétel

Építési és Közlekedési Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Repülésműszaki Osztály

Pilóta nélküli légijármű-rendszerekről nyilvántartás vezetése

AZ ÜGY RÖVID LEÍRÁSA: ( leírás szerint)

A pilóta nélküli légijármű-rendszer – a pilóta nélküli játék légijármű kivételével – akkor veheti igénybe a magyar légteret, ha a légiközlekedési hatóság nyilvántartásba vette. Az erre irányuló kérelem és jogszabályi feltételek fennállta esetén a légiközlekedési hatóság a pilóta nélküli légijármű-rendszert nyilvántartásba veszi.

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ JOGOSULTAK KÖRE:

Pilóta nélküli légijármű-rendszer tulajdonosa, üzembentartója

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK CÍME:

Építési és Közlekedési Minisztérium, Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály – Repülésműszaki Osztály

Kérelem benyújtásának módja: 

 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (pl. e-Papír, hivatali kapu: ITMLFHF, KRID: 463099148)
 • postai úton: H-1440 Budapest, Pf. 1.
 • személyesen: 2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház fsz./      Ügyfélfogadási idő: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra

MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatoknak megfelelő tartalommal történő előterjesztése érdekében a légiközlekedési hatóság tájékoztató jellegű kérelem mintát készített, amely elősegíti az ügyfelek jogainak gyakorlását, a kérelem nyomtatvány használata nem kötelező. Az Ügyfélnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

A kérelem minták az alábbi linkről letölthetők.

Amennyiben az Ügyfél nem személyesen jár el, a képviselőnek a képviseleti jogosultságát a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell.

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGE:

2021.03.08. napjától indult eljárások esetén az igazgatási szolgáltatási díj összege: 2.000.-Ft.

Fizetési lehetőségek:

 • banki átutalással, az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlaszámra, a közleménybe feltüntetve az Ügyfél nevét, valamint „UAS-591-RE” Az átutalást csatolni kell az e-papírhoz! Képernyőfotó is megfelel, akár mobilról.
 • személyes megjelenéssel, készpénzzel az ügyfélszolgálaton (2220 Vecsés, Lincoln út 1. Quadrum Irodaház, ügyfélfogadási időpontok: Hétfő – Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-12 óra)

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyintézési határidő.

JOGORVOSLAT:

Fővárosi Törvényszék – közigazgatási per

AZ ÜGYRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

 • a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 
 • a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló a bizottság (EU) 2019/947 végrehajtási rendelete
 • a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 •  

Drónozás külföldön

Az EU területén leginkább ezt az oldalt ajánljuk társaink figyelmébe: https://europeandronecompany.com/european-drone-authorities-and-nofly-zones/

A1-A3 és A2 „jogsi” biztosan jól jön és a felelősségbiztosítás szinte mindenhol szükséges. A sajnálatosan elhibázott UAS eszköz és üzembentartó regisztráció miatt, érdemes előre tájékozódni a külföldi hatóságoknál. Számunkra is társunk példájából derült ki, hogy nem EU szabványos a 2021 és 2022 első félévben kiadott üzembentartói regisztrációs szám, szóval az EU-ban érvénytelen, akinek ilyen van.

Számos EU kívüli ország szabályozta a repülést; Pl.: az USA drónos térképe 

Szabályok - mit szabad? ... és mit nem?

Az A1-A3 kompetencia tanúsítvány megszerzésével talán, de az A2- vel már biztosan felszedhető az az alap tudás, hogy mi az elvárás a szabályok betartására. Na de itt jön a hazai pálya és szabály furcsaságok. Lakott terület a park? Nem. A focipálya sem, bár az EU kiegészítésben rendelkezik „ipari és szabadidős területek” megnevezéssel, ám ezt a „szabadidős tevékenységet” még a modellreptéren sem szabadna, hiszen rekreációs terület és idehaza ez sem egy elismert dolog. (Rendőr, vagy Bíró legyen a talpán, aki lakottnak minősíti a fentieket, pláne, ha teremtett lélek sincs, mondjuk 1:1 szabály szerint a közelben)

Amit biztosan nem szabad az a lakóövezetekben való (kissé céltalannak ható) hobbi felhasználás, ameddig az eseti légtér az „engedély”, addig az szükséges, bármennyire is lassú és nehézkes, ez a szabály. A tiltott légterek mellett szintén vannak korlátozások, ahol egyéb engedély beszerzése szükséges, ilyenek a TIZ légterek, viszont jó hír, hogy könnyen kérhető hozzájárulás, ugyan eltérő díj ellenében és időintervallumra, de sima ügy, nem tudunk elutasításról. Ha TIZ légtérben van hozzájárulásunk, bejelentkezés után semmi gond nem lehet, de ez nem az applikációra vonatkozik, hanem a tájékoztató körzetre.

A törvényi kötelezettségként használt applikáció nem teszi lehetővé a kommunikációt sem a felhasználók között, sem más légtér szereplőkkel kapcsolatban. Sőt, más légtérhasználók, siklóernyősök, kis repülők, helikopterek, egyáltalán nem értesülnek a közelben lehetséges modellrepülők, vagy drónok jelenlétéről. Ez mindenki számára egy komoly veszélyforrás, ezért ajánlott a VLOS, méghozzá minél nyíltabb területet átlátva. Dombos, erdős területen könnyen akadhatunk össze alacsonyan és csendesen suhanó siklóernyősökkel.

Az A1-A3 kompetencia tanúsítvány megszerzésével talán, de az A2- vel már biztosan felszedhető az az alap tudás, hogy mi az elvárás a szabályok betartására. Na de itt jön a hazai pálya és szabály furcsaságok. Lakott terület a park? Nem. A focipálya sem, bár az EU kiegészítésben rendelkezik „ipari és szabadidős területek” megnevezéssel, ám ezt a „szabadidős tevékenységet” még a modellreptéren sem szabadna, hiszen rekreációs terület és idehaza ez sem egy elismert dolog. (Rendőr, vagy Bíró legyen a talpán, aki lakottnak minősíti a fentieket, pláne, ha teremtett lélek sincs, mondjuk 1:1 szabály szerint a közelben)

Amit biztosan nem szabad az a lakóövezetekben való (kissé céltalannak ható) hobbi felhasználás, ameddig az eseti légtér az „engedély”, addig az szükséges, bármennyire is lassú és nehézkes, ez a szabály. A tiltott légterek mellett szintén vannak korlátozások, ahol egyéb engedély beszerzése szükséges, ilyenek a TIZ légterek, viszont jó hír, hogy könnyen kérhető hozzájárulás, ugyan eltérő díj ellenében és időintervallumra, de sima ügy, nem tudunk elutasításról. Ha TIZ légtérben van hozzájárulásunk, bejelentkezés után semmi gond nem lehet, de ez nem az applikációra vonatkozik, hanem a tájékoztató körzetre.

A törvényi kötelezettségként használt applikáció nem teszi lehetővé a kommunikációt sem a felhasználók között, sem más légtér szereplőkkel kapcsolatban. Sőt, más légtérhasználók, siklóernyősök, kis repülők, helikopterek, egyáltalán nem értesülnek a közelben lehetséges modellrepülők, vagy drónok jelenlétéről. Ez mindenki számára egy komoly veszélyforrás, ezért ajánlott a VLOS, méghozzá minél nyíltabb területet átlátva. Dombos, erdős területen könnyen akadhatunk össze alacsonyan és csendesen suhanó siklóernyősökkel.

A tudástárat folyamatosan bővítjük, hogy hozzájáruljunk az aktuális alap tudás minél könnyebb elsajátításához.

ÚJ rovatunk

Repülés külföldön (csak tagoknak)

Repüléssel kapcsolatos ismeretek (A1-A3 - A2)

Készülünk A1-A3 és A2 tudásanyaggal a vizsgákhoz, de addig is ajánlott az osztrák vizsga és pályázattal támogatjuk az A2 felkészülést. 

Eseti légtér igénylés

Feltöltés alatt …

Felhasználói kézikönyvek

Feltöltés alatt …

Alapfogalmak

Feltöltés alatt ….