KP index

Rendkívüli közgyűlés

MEGHÍVÓ

A DRÓNPILÓTÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

rendkívüli közgyűlésére

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

A legutóbbi rendkívüli közgyűlésen sikeresen megválasztásra került az új elnökség és az ellenőrzőbizottság. Az első lépéseink között kell eleget tenni az alapszabály módosítás követelményének, amelyre civil szervezetek nyilvántartását vezető Fővárosi Törvényszék kötelezett minket, tekintettel arra, hogy a 2016 óta elhatározott alapszabály módosításokat a közgyűlések szabálytalanságai miatt nem lehetett átvezetni. Most ezeket felfrissítve pótoljuk és kiegészítjük a jogszabályváltozások új követelményeivel is.

 

Az alapszabály módosítása érdekében az elnöksége rendkívüli közgyűlést hív össze.

 

Tájékoztatás a rendkívüli közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról:

 

A rendkívüli közgyűlés helye: Budapest, Vezér u. 28/b, 1144 (Cserepesház)

 

A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2022. január 12. (szerda) 15. óra

 

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:

 

Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők)
Az alapszabály módosítása

 

A tervezett módosításokat tartalmazó alapszabályt és a határozati javaslat/okat az egyesület zárt (kizárólag a tagoknak) elérhető felületén tesszük közzé. DOE/felhasználói fiók, amely a tagok számára elérhető. Amennyiben az elérésnek akadálya van, kérem az elnökség felé jelezni (elnokseg@doe.hu(link sends e-mail))

 

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. Az egyesület létszáma 700 fő és az elmúlt évek tapasztalatai során mutatott aktivitás alapján nem számítunk arra, hogy a rendkívüli közgyűlés 2022. január 12-i ülése határozatképes lesz.

 

Az alapszabály módosítását előzetesen zoom értekezleten vitatjuk meg, amelyre minden tag értesítést és elérhetőségi linket kap.

 

A rendkívüli közgyűlésen a tagok a jogaikat kizárólag személyes jelenlét mellett gyakorolhatják.

 

A közgyűlésen a tagok helyett kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott. Nem lehet meghatalmazott az elnökség vagy a felügyelőbizottság tagja.

 

Megismételt rendkívüli közgyűlés

 

A 2022.01.12-én tartandó rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt rendkívüli közgyűlés:

 

helye: Budapest, Vezér u. 28/b, 1144 (Cserepesház) https://goo.gl/maps/bkfcG4dHFjsaWGu8A(külső hivatkozás)

 

időpontja: 2022. január 16. (vasárnap) 10.00 óra

 

Tájékoztatom, hogy a megismételt rendkívüli közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

 

Tájékoztatom, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül.

 

A meghívót az egyesület tagjai a belépési nyilatkozaton megadott elektronikus címükre küldeményként kapják meg, egyúttal az elnökség gondoskodik a meghívónak a DOE oldalán való nyilvános közzétételéről is.

 

Kelt Budapesten, 2021. december 27. napján

 

 

Sipos Márió

elnök

Drónpilóták Országos Egyesülete

Neked ajánljuk ...