KP index

Tájékoztatás tagok kizárásról

A Drónpilóták Országos Egyesületének Elnöksége június 7. napján két tag kizárásáról döntött. Ilyen súlyos intézkedésre még nem került sor, ezért a tagságot az indokokról a nyilvános működést biztosítva ezúton tájékoztatjuk.

A tagok alapszabályban biztosított joga a szavazás. Az éves közgyűlésen érdemben a 2023. évi számviteli beszámolóról, az Elnökség szakmai beszámolójáról és a 2024 évi költségtervről lehetett szavazni. Ezek közül a számviteli törvény szerinti beszámolót a közgyűlésnek kell elfogadni, a többi kérdésben az Elnökség az átláthatóság biztosítása érdekében bocsátotta a napirendeket szavazásra.

S.Attila ezév januárjában, V.Zsolt pedig áprilisban lépett be az egyesületbe. Érdemi tevékenységet az egyesület érdekében nem fejtettek ki, a rendezvényeinken nem vettek részt sem ebben az évben, sem belépésüket megelőzően. S.Attila rendszeresen posztolt a Facebookon másokat megalázó, arrogáns, kioktató stílusban. Az Egyesületet is lejárató szándékú, vádaskodó és rágalmazás jellegű bejegyzésekkel támadta módszeresen. Ezeket az eseteket kezeltük, de ez nem kizárási ok, pusztán udvariatlanság, gátlástalanság.

A közgyűlési szavazást megelőző nyílt online fórumon mindketten aktívan támadták az egyesület tevékenységét, holott a felvetett kérdéseikre választ kaptak. Majd az online meeting alatt megnyitott közgyűlési szavazás során, két napon keresztül, a tagi zárt rendszerbe többször belépve, napirendenként több tucatnyi, olykor több ellentétes válaszlehetőségre vonatkozó szavazatot adtak le. Tették ezt annak ellenére, hogy a szavazatok számlálója egyértelműen jelezte a szavazatok kumulált számát, azaz minden esetben az újabb leadott szavazat növelte az összesített szavazatok számát. Ezzel azt a látszatot próbálták kelteni, hogy a tagság nagy arányban utasítja el a vezetés által előterjesztett napirendi pontok elfogadását. S.Attila ezen túlmenően, a többszörös szavazás Facebook csoportokban való szándékoltan negatív hangvételű propagálásával erősíteni próbálta ezt a hamis látszatot.

Az Egyesület által alkalmazott elektronikus szavazási rendszer technikailag lehetőséget adott a többes szavazásra, de sem az alapszabály, sem a közgyűlés nem jogosítja fel a tagokat arra, hogy egynél több szavazatot adjanak le és ezzel próbálják befolyásolni a szavazás eredményét. Nyilvánvalóan tehát egy egyesületi tag, egy szavazat leadásának jogával rendelkezik. Az Elnökség felé egyikőjük sem jelezte, hogy több szavazatot adott le.

A kizárási eljárás kezdeményezésére azt követően került sor, hogy az egyesület megismételt közgyűléséről hírlevél és értesítő címmel 2024.05.17. napján a tagok részére megküldött tájékoztatóban hangot adtunk annak, hogy az egyesület 2024. május 8. napján tartott megismételt közgyűlési szavazásán „Volt olyan tag, aki egymaga tucatnyinál több érvénytelen szavazatot adott le.” A tájékoztató kézhezvételét követően több tag is kezdeményezte az esetek kivizsgálását és a szabálysértő tagok kizárását.

Az Egyesület vezetése elnökségi közgyűlés keretében lehetőséget adott a tagoknak a védekezésre, amelynek során mindketten elmondták változó indokokkal kiegészítve, hogy a többszörös szavazat leadására szándékosan kerítettek sort, ismerve azt a lehetőséget, hogy a rendszer ezt lehetővé teszi.

Az Elnökség úgy ítélte meg, hogy mindkét személy olyan súlyosan sértette az alapszabálynak a szavazásra vonatkozó rendelkezését, hogy tagságuk fenntartása méltánytalan lenne a többi tisztességesen és etikusan viselkedő tagtársainkkal szemben. A durva szabályszegésük következményeként a kizárás alkalmazását láttuk a cselekményükkel arányban állónak.

A szavazatszámláló bizottság a többszörös szavazatokat szűrte és azokat érvénytelenítette. Az Elnökség előterjesztéseit a tagok elsöprő többséggel fogadták el. A szavazók száma kiemelkedően magas volt. A tagság a szakmai beszámolók ismeretében az Elnökségnek további bizalmat szavazott, amit ezúton is köszönünk.

Az Egyesület céljai, törekvései, valamint az új lehetőségek egyértelműen mutatják, hogy a 10 éve alapított DOE minden esetben a drónos közösségért tevékenykedik, az érdekeik képviseletében jár el, és egyben a jogkövető drónozás legszéleskörűbb civil propagálója.

Neked ajánljuk ...