KP index

Saláta törvény és a drónozás

Azt már megszokhattuk, hogy egyes törvények a címe alapján sejthető tartalomtól merőben eltérő témáról is rendelkezhetnek. Így van ez az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 2024. évi XVIII. törvény esetében is, amely többek között a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényt módosította.

A drónos jogszabályokat figyelő lelkes jogkövető nem biztos, hogy felkapja a fejét egy ilyen cím olvasása kapcsán. Sőt nem is sejthető, hogy a büntetésvégrehajtás szabályai között drónos rendelkezések is vannak. Pedig de! A törvény kiegészíti a bv. szerv területének ellenőrzése pilóta nélküli állami légi járművel és a pilóta nélküli légi jármű engedély nélküli berepülésének megakadályozás szabályait, amit érdemes megismerni. A jogszabály ugyan eddig is lehetővé tette, hogy a fogvatartás biztonságának fenntartása érdekében a bv. szerv területére történő be- és kilépés ellenőrzése, szökés megakadályozása, valamint rendkívüli esemény megelőzése, felszámolása céljából pilóta nélküli állami légi járművet működtessenek.

Az új rendelkezés a nem állami pilóta nélküli légijárművekre vonatkozik és azt kívánja megakadályozni, hogy az illetéktelen drónokkal szemben a bv intézetnek védekezési lehetősége legyen. Ennek érdekében a bv intézet jogosultságot kapott a területe 200 méteres körzete feletti légtérben megjelenő pilóta nélküli légi jármű azonosítására, helyzetének meghatározására, nyomon követésére és a bv. intézet légterébe történő belépés megakadályozására szolgáló eszközt alkalmazására. Így a bv intézet a területére / közelébe történő engedély nélküli berepülés észlelése esetén szükséges intézkedések már jogszerűen megteheti.

A rendeleti kormányzás keretében a Kormány tavaly október 3-án hozott intézkedésével előírta, hogy egyes kiemelt központi államigazgatási szerveket, vagy annak meghatározott létesítményeit drónvédelmi tervre kell kötelezni. Nos, ezen szerveket eddig sem a Kormány sem az illetékes miniszter nem jelölte meg, azonban a bv beelőzött.

Foto: AI

Neked ajánljuk ...