KP index

Technológiai Koalíciók Napja

A Neumann Technológiai Platform szervezésében május 7-én rendezték meg a Koalíciók Napja nevű rendezvényt, amely az innováció és a technológia terén kiemelkedő szerepet játszó négy iparági koalíció éves találkozója. A platformok résztvevői: MI, 5G, Blockchain és a Drón Koalíció. A DOE mint a Magyarországi Drón Koalíció tagja kapott meghívást. A rendezvényen a DOE Elnöksége teljes létszámmal képviselte az Egyesületet.

A rendezvényt megnyitó Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár (NGM) örömmel üdvözölte, hogy a 4 koalícióban már közel 730 tag vesz részt. Ennek mi is nagyon örültünk, azonban látva azt, hogy a Drón Koalíció tagjainak (140 tag) kevesebb mint 30%-a regisztrált és közülük sem mindenki vett részt a rendezvényen, majd az ülésen a kezdeti 35 képviselőből is jópáran távoztak, ez már előrevetítette a rendezvény jelentőségét.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a beszédét az MI (mesterséges intelligencia) magyarországi szerepe köré építette. Bár az előadásának címe „Fegyvertény a versenyképességünk” címet viselte, részleteiben azonban technológiai elmaradás deklarálása mellett csak néhány pozitív fejleményt tudott említeni. A magyar digitális infrastruktúra fejlettsége kedvező alapokat biztosít a digitalizáció átalakulásához, a fejlődés mégis lassú, a lehetőségekkel kevés vállalkozás él. Hiányolta a platformokat és nehezményezte a kkv-k technológiai szerepvállalásában való tartózkodását. Kitért az amerikai és a kínai technológiai megközelítésekre, amelyhez képest az EU elmaradottságát említette azzal, hogy a hazai fejlődés még az EU-nál is gyengébb. Az összehasonlítás alapját a fejlesztés, humán tőke, kutatás, hardver, alkalmazás és az adatok képezték. A mesterséges intelligenciát az USA-Kína konfliktus központi elemeként mutatta be, amely olyan konfliktushelyzetet eredményez, amely az egész világgazdaságra fenyegetést jelent. Végül kitért az MI eu-s rendeletére, valamint arra is, hogy nincs arról meggyőződve, hogy a hazai szabályozásnak is ilyen szigorúnak kell lenni, ezért az implementációnál ügyelnek arra, hogy a szabályozás a technológia fejlődésének ne legyen gátja.

Szolnoki Szabolcs technológiáért felelős államtitkár a jövőben a technológia emberközpontú paradigmaváltását várja. A fejlődést segítő javaslatokra nyitottságot mutatott. kiemelte, hogy a hazai dróngyártás és űrkutatás lehetőségeit és ennek kapcsán azokat a szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni, többek között a biztonságot, magánélet védelmét, de az üzleti fejlődés érdekeit is.

A plenáris ülést az egyes technológiai platformok ülései követték.
A Drón Koalíció önálló ülésén Tóth László, a HungaroControl vezérigazgatója a résztvevők közös gondolkodását és igényeit emelte ki. Ennek felmérésére workshopot szerveztek, amelynek figyelembevételével előbb a forgalom management fejlesztésben, majd meglévő és működő rendszer vásárlásban és annak továbbfejlesztésében gondolkodtak. Reményét fejezte ki, hogy a Kormány hosszú idő után májusban elfogadja a drón stratégiát, amely alapján akciótervet tudnak kidolgozni a végrehajtása érdekében. A drónokkal kapcsolatban kiemelte a dual use megoldásokat, a drón ugyanis nemcsak polgári célokra, életmentésre és mezőgazdaságra alkalmas, hanem háborús célok megvalósítására is

A Drón Koalíció jelentősen megfogyatkozott száma az első határozatképtelen ülését követő 5 perc után megtartott megismételt ülésén elfogadta az éves beszámolót, amely pár nemzetközi rendezvényen való részvételről szólt, majd kiegészítette az elnökségét két személlyel. Az új elnökségi tag: Deme László HM a haderőfejlesztésért és innovációért felelős helyettes államtitkára és Sárhegyi István 4IG Űr és Technológiai Zrt. megbízott vezérigazgatója.

A kötetlen beszélgetésen a DOE képviselői a hatósági edukációt és tájékoztatást hiányolták, összehasonlítva más EU országok légügyi hatóságainak honlapján található információ mennyiséggel, míg az asztal túloldalán ülők ezt a felelősséget a civil szervezetek érdekkörébe tartozónak ítélték.

Röviden összefoglalva az előző egy év óta eltelt időszakot, a drónos jogszabályok egyszerűsítésében, akadályok leküzdésében és az ígért átlátható tájékoztatásban továbbra is ott állunk, ahol eddig. Kis lépést haladtunk a mezőgazdasági drónos permetezés szabályozásában, bár az EU-s inkompatibilitása miatt mindenki döntse el maga, hogy az a haladás előre, vagy hátra történt, mint ahogy az is kérdéses, hogy a Drón Koalíció éve mennyire tekinthető sikeresnek.

Neked ajánljuk ...