KP index

Drónvásárlás és fogyasztóvédelem

A fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések garanciális kellékeit kormányrendeletek szabályozzák, amelyek 2022. év végén komoly ráncfelvarráson estek keresztül. Mivel többen a drónjukat interneten vásárolják, érdemes megismerni a vevőket megillető jogokat. Anélkül, hogy ezek részleteibe belemennénk, fogyasztóként az alábbi lényeges hatályos hazai rendelkezéseket emeljük ki:

  • a vállalkozásoknak kötelező a fogyasztók felé a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló részletes és közérthető tájékoztatás nyújtani,
  • a tájékoztatás a kormányrendelet melléklete szerinti formanyomtatvánnyal is nyújtható, azonban ennek szövege visszamenőleges hatállyal (2022. január 1.) módosult;
  • ha a vállalkozás ez előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztó részére meghatározott elállási jog elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik,
  • az áru teljesítésének napjától egy éven belül felimert hibát ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, –
  • az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött (internetes vásárlások) szerződés esetén a fogyasztót az áru átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Szűkült azonban a vevőket megillető kellékszavatossági jogosultság. Míg korábban a hibát a vevő a kötelezett költségére maga kijavíthatta vagy mással kijavíttathatta, ezentúl ez a lehetőség bezárult. Helyette a jogosult az ellenszolgáltatás arányos leszállítása igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ennek a törvényben előírt feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás érvényesítése kapcsán érdemes tájékozódni arról, hogy mely jogosultságok vonatkoznak minden vásárlóra (azaz akár magánszemélyként, akár cégesként került sor az adásvételre) és melyek vonatkoznak a kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekre. Az ismertetett szabályok a hazai vásárlásokra vonatkoznak, a külföldi székhelyű cégek webáruházából történő vásárlás esetén más jogszabályok lehetnek irányadók, ezért is érdemes magyar vállalkozásoktól vásárolni.

Jogszabályok:

  • a kereskedelemmel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 531/2022. (XII. 19.) Korm. rendelet
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
  • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
  • Ptk 6:159. §-a a (2a) ponttal kiegészített rendelkezéssel

Neked ajánljuk ...