KP index
Hírlevél - fejléc

Levél 2 [VÁLASZ]- ÉKM Lázár Jánosnak

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

MINISZTER

Drónpilóták Országos Egyesülete

KÖHÜFHÁT/16911-2/2023-ÉKM

Tisztelt Elnök Úr!

A Drónpilóták Országos Egyesületének javaslatait, észrevételeit köszönettel megkaptam, a levelében felvetett kérdésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Pilóta nélküli légijárművek és üzembentartók regisztrációja
A levelében jelzett, a pilóta nélküli légijárművek és azok üzembentartóinak nyilvántartásba vételének elektronizálására vonatkozó igény jogos felvetés, amelynek folyamata már elkezdődött, tervezetten 2023. II. félévében már elektronikus úton kerülhet sor
ezen légijárművek nyilvántartásával összefüggő hatósági eljárások kezelésére. A rendszer fejlesztése, továbbfejlesztése során pedig cél az eljárás további egyszerűsítése, akár formanyomtatványok megalkotásával. Az eljárás elektronizálása az előfeltétele annak, hogy megvizsgálásra kerüljön ezen nyilvántartások automatikus döntéshozatali eljárás keretében történő elbírálása.

A pilóta nélküli légijárművek regisztrációja más EU országokban is kötelező esetenként. A kötelező regisztráció hatékonysága meggyőző, ezt támasztja alá például, hogy egy esetben az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) jelezte egy bizonyos típusú eszköz szoftveres hibáját, amely a kötelező regisztrációra tekintettel könnyen kezelhetőnek bizonyult, tekintettel arra, hogy a hatóságok értesíteni tudták a nyilvántartásukban szereplő ezen típusok üzembentartóit. Azon felvetése tekintetében, amely az UAS eszköz regisztráció kötelezettség eltörlésére irányul azon kategóriában, amely azonosítása regisztrációt követően sem lehetséges, tájékoztatom, hogy a 120 grammnál nagyobb vagy képrögzítésre alkalmas eszköz esetén előfordul, hogy nem rendelkeznek sorozatszámmal. Csak az egyedi építés esetében van lehetőség sorozatszám nélkül nyilvántartásba venni az eszközt, ezért a nem egyedi építésű sorozatszám nélküli drónok nyilvántartásba vételekor szükséges az egyedi sorozatszám feltüntetése. Jellemzően a monogram – számsorozat formátum kerül ilyen esetben benyújtásra. (Pl.: KS-00001). A nyilvántartásnak az azonosítás megléte a célja, ha ezeknél az eszközöknél eltörölnénk a nyilvántartásba vételt, akkor pont az azonosítási lehetőség szűnne meg. A regisztrációs számmal az egyedi építésű eszközöket – amelyek nem rendelkeznek sorozatszámmal – is el lehet látni egyedi azonosítóval.
Távpilóta vizsgák

A távpilóták vizsgáztatási rendszerével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló (EU) 2019/947 rendelet [továbbiakban: (EU) 2019/947 rendelet] nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy az online vizsgát mely helyszínekről kell elérhetővé tenni a tagállamokban, így Magyarországon egy olyan vizsgarendszer került kialakításra, amelynek keretében az ország különböző pontjain lévő vizsgatermekben lehet az online vizsgát teljesíteni, azt biztosítandó, hogy a vizsgát letevő személy ugyanaz legyen, akinek a nevére a vizsgabizonyítvány vagy kompetencia tanúsítvány kiállításra kerül. A vizsgáztatás lefolytatására a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: KAV) került kijelölésre. Tárcám előtt is ismert az a más tagállamokban bevezetett gyakorlat, hogy a vizsgázók az online vizsgát otthonaikból teljesíthetik, így folyamatban van annak vizsgálata, hogy a vizsga integritásának megtartása mellett milyen módosításokkal lehet egyszerűbbé tenni a vizsga teljesítését.

Az online képzés tananyagával kapcsolatban tájékoztatom, hogy a (EU) 2019/947 rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazó 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet teremti meg annak feltételrendszerét, hogy mely szervezet biztosíthatja a kérdéses online képzést. Jelenleg a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: KTI) rendelkezik a légiközlekedési hatóság engedélyével a képzés folytatására. A kérdéses online képzés tananyaga a KTI honlapján, regisztrációt követően elérhető.

. Mezőgazdasági drónpilóta – távpilóta

A mezőgazdasági távpilóták képesítésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet felülvizsgálata az agrár tárca hatáskörébe tartozik, jelenleg csak ez a rendelet követeli meg a 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet által meghatározott drón pilóta képzés és drón pilóta vizsga teljesítését, így ezzel a rendelettel kapcsolatos javaslataival kérem, hogy az Agrárminisztériumot keresse meg. A kérdéses képzés a (EU) 2019/947 rendelet és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége által kiadott útmutató dokumentumok alapján, azokkal összhangban, a KTI-vel, a KAV-val és a Magyarországi Drón Koalícióval egyeztetve került kialakításra.

Légtér szerkezet

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályos szabályozás értelmében a tiltással, vagy korlátozással érintett légterek és a lakott területek feletti légterek kivételével open művelet 120 méter alatt külön légtérengedély nélkül hajtható végre. Amennyiben a jogszabály eseti légtér igényléséhez köti a műveletet, úgy annak kijelölésére a Honvédelmi Minisztérium rendelkezik hatáskörrel.

A MyDroneSpace önmagában egy tájékoztató felület, amely segíti eligazodni a légtérfelhasználókat abban, hogy tevékenységük tervezhető-e az adott területre, vagy sem. A MyDroneSpace nem hatósági felület, annak a jogszabályokban foglaltak szerinti szerepe a tájékoztatás. A rendszer üzemelésével kapcsolatos kérdésekre és problémára az üzemeltető tud reagálni. Az elmúlt pár év megfelelő tapasztalatot nyújtott ahhoz, hogy az alapján időszerűnek tartom a drónszabályozás légtérkérdéseinek, ideértve az U- Space légterek stratégiai szerepének is a felülvizsgálatát.

Az ehhez kapcsolódó, légiközlekedési hatóság hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében az illetékes szakterület erre irányuló kérés alapján megadja a szükséges tájékoztatást.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a pilóta nélküli légijárművek tekintetében a biztonság szem előtt tartásával a szabályozás ne képezze a technológia és a műszaki fejlődés gátját, a megfelelő szabályozás kialakításában pedig számítok javaslataikra, támogató együttműködésükre.

Budapest, 2023. április „„18„,

Lázár János

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Hírlevél - fejléc

Neked ajánljuk ...

Eseti légtér változás

Újabb változások léptek hatályba az eseti légtér igénylésének menetében. Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) március 21-én új verziószámra váltott. A

Tovább olvasom »