KP index
Hírlevél - fejléc

Levél – ÉKM Lázár Jánosnak

Címzett:

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

 

Tisztelt Lázár János Miniszter Úr!

 

A Drónpilóták Országos Egyesülete képviseletében először is engedje meg, hogy gratuláljunk azon célkitűzéséhez, hogy Magyarországot a technológiai fejlődés vonatkozásában Európa élvonalába emelje. Ezen célkitűzéseivel messzemenően azonosulni tudunk.

Egyesületünk működése 2014 óta a pilóta nélküli légijárművek népszerűsítését, szabályainak széleskörű ismertetését és az ezekkel kapcsolatos szabálykövető magatartás elősegítését célozza, (együttműködve a jogalkotókkal és hatóságokkal). A pilóta nélküli légijárművek (drónok) globális térhódítása nemcsak a hardver és szoftverfejlesztésben, hanem a szolgáltatásokban is a technológia fejlődését képviselik. Egyesületünk nyomon követi a magyar jogalkotási és jogalkalmazási folyamatokat, ami a hazai technológiai fejlődés mozgásterét meghatározza.

Több olyan akadály keletkezett az elmúlt években, amely álláspontunk szerint a fejlődésre negatív hatást gyakorol a jogrendszeren keresztül. Ezeket az alábbiakban osztjuk meg Önnel, hogy a jelentős hátráltató tényezőket ismertetve, rávilágítsunk azokra a hibákra, amelyek változtatása erősen indokolt, remélve a megoldásukat.

 

Pilóta nélküli légijárművek és üzembentartók regisztrációja

Palkovics László az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőjeként a pilóta nélküli légijárművek európai uniós szabályozásának implementációját elkezdte, benne a pilóta nélküli légijárművek és üzembentartók regisztrációjának kötelezettségével. Sajnos ezek nem elektronikus módon zajlanak, továbbá indokolatlanul többszörözött a kötelezettség. A regisztrációk feldolgozása humánerőforrás igénye nagy, amely messze elmarad a kor, technológia és a ma már megszokott adminisztráció szintjétől. Az „üzembentartó” és „UAS eszközök” külön regisztrációja tovább bonyolítja és lassítja a rendszert, mivel minden esetben az üzemeltetői felelősség kiemelt. A regisztrációkat innovatív módon, automatizálva megoldani nem lehet bonyolult, de ilyen eljárás bevezetésére nem került sor a minisztériumok átszervezését követően sem.

Korábbi javaslatunk szerint Kérjük, hogy az említett regisztrációk e-közigazgatási felületeit az ÉKM alakítsa ki és tegye a regisztrációt automatikus eljárássá. Szükségesnek tartanánk annak felülvizsgálatát, hogy az UAS eszközök regisztráció kötelezettségét megszűntesse azon kategóriákban, amelyek azonosítása regisztrációt követően sem lehetséges (regisztrációs szám szintén az üzembentartó-tulajdonost azonosítja), hiszen jelenleg a modellrepülők és más, nem minősített UAS-ok, erre alkalmatlanok. A minisztérium a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásaihoz rendszeresítsen e-papír szolgáltatással benyújtható további űrlapokat, elősegítve ezzel az értelmezhető és hiánytalan kérelmek beadását.

 

Távpilóta vizsgák

Távpilóta vizsgakövetelményeket a pilóta nélküli légijárművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról szóló 2019/947 Bizottság (EU) rendelet határozza meg. A hazai jogalkotás 2021. január 1-től ugyan hatályba léptette azt a rendelkezést, hogy pilóta nélküli légijárművet, csak kompetenciatanúsítvánnyal (elméleti vizsgával) rendelkező személy irányíthat, (6/2021. ITM rendelet). Az EU tagállamaiban többnyire a tananyagot és prezentációkat közzétették, a vizsgát ténylegesen online módon, otthonról és díjmentesen lehet letenni. Ezzel szemben a hazai gyakorlatban a távpilótáknak az EU rendeletben megkövetelt online vizsga is csak személyes megjelenéssel lehetséges. Az alapszintű ismeretkehez (pályázattal akkreditált képzés) vizsgadíjjal jelentkezhetnek. Az eljárás nem felel meg az eu-s követelményeknek (amely tényleges online vizsgát írnak elő az olyan alapokhoz, amely általános iskolai oktatásba, vagy szakkőrbe inkább illene), továbbá a jogkövető magatartást sem segítik elő, mivel tananyag csak erre szakosodott vállalkozásoknál és korlátozásokkal érhető el.

Javasoljuk, hogy a pilóta nélküli légijárművek A1-A3, illetve az A2 kompetencia vizsgájához igazodó prezentációt a minisztérium légiközlekedéssel foglalkozó szervezeti egysége tegye közzé, amely alapján az online és hatósági vizsga kérdései megválaszolhatók, mivel ezek alapszintű elméleti ismeretek.

 

Mezőgazdasági drónpilóta – távpilóta

Újabb hazai „különlegesség” a távpilóta (UAS drón pilóta TVK 220802)

és annak vizsgaszabályzata, amely rendelet nem szerepelt társadalmi egyeztetésen. Jelenlegi formájában felülmúlja az EU követelményeit azzal, hogy a képzés-tananyag, jelentősen meghaladja az elvárható szintet, amely a még nem elérhető, határon átnyúló UAS szállításokra lehetne követelmény, nagyjából a „szakszolgálati” repülőgépes pilóta ismeretekre hasonlít, ám az UAS műveletek, rendkívül eltérőek a repülőgépes műveletektől. Ebben a hatóság által is már szűk keresztmetszetnek tartott rádiós kapcsolat, fónia ismeret, kimondottan avult, nem ez a technológiai elvárás a jövőre nézve.

A vizsga szabályzata, még a vizsgáztató szervezetnek is túlzó kihívás az időjárási kitettség miatt, UAS technikai eszközök rendelkezésre állása felesleges teher, nem egyeztethető a technológia lehetőségeivel, szimulátorral könnyedén helyettesíthető.

A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzéséről szóló 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM rendelet a pilóta nélküli légijárművel történő mezőgazdasági repülést a pilóta nélküli légijármű irányítói nyilvántartásban szereplő személyek részére teszi lehetővé. Ebbe a nyilvántartásba azon személyek kerülhetnek, akik pilóta nélküli légi irányítói igazolvánnyal rendelkeznek. A pilóta nélküli légi irányítói igazolvány hazai sajátosság, az EU rendszerében ennek megfelelő jogintézményt nem találtunk, így álláspontunk szerint ez a képesítés nem EU kompatibilis, ezt a képesítést sehol máshol és EU tagállamokban sem fogadják el. A képesítés vizsgakövetelményei messze meghaladnak minden rendelkezést, amelyek a 2019/947 Bizottság (EU) rendelet szerint elvárhatók lennének. Másik oldalról viszont azt is problémásnak ítéljük, hogy amennyiben a hazai jogalkotás ragaszkodik ehhez a szigorú specialitáshoz, jelentős további hátrányokat szenvedne el a hazai, professzionális fejlesztői és felhasználói tábor. Kérjük, hogy legalább a hatóság tegye nyilvánossá a vizsgára való felkészüléshez szükséges tananyagot, prezentációt és ebben ne egy külső vállalkozás munkájára hagyatkozzon. Széleskörű ismereteinket örömmel osztjuk meg mi is.

Kérjük vizsgálja meg a Távpilóta (pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány) jogintézményének megszüntetését, vagy átalakítását, (aminek akadályát nem látjuk), javasoljuk megfelelő tananyag és prezentáció készítését, amely alapján évek óta nagy rutinnal rendelkező felhasználók teljesíthetik a szakszerű vizsga követelményt (a közlekedés (kresz) ismeretek és vizsgatesztek nyilvánosan elérhetőek).

 

Légtér szerkezet

A hazai hatóságok a légtérszerkezet eligazodásában nem nyújtanak a pilóta nélküli légijárművek távpilótái számára kellő segítséget. A HungaroControl által működtetett, UAS műveletekre kötelező térképes alkalmazás MyDroneSpace pedig a légtérhasználati engedélykérelmekhez nem nyújt segítséget, továbbá egyoldalú kötelezettsége mellett a más légtérszereplők tekinthetők „nem együttműködőnek”, mivel sok esetben semmilyen kötelezettségük nincs a légtérben való tevékenységük bejelentésére és az UAS- üzemeltetőkkel szemben nem látszanak, de nem is figyelnek a jelzésekre, így nem kerülnek ki munkaterületeket sem.

A légtérszerkezeten és az engedélykérelmekhez szükséges adattokról való tájékoztatás, jelenleg kevés helyen érhető el, ráadásul egymástól eltérően, ezért úgy ítéljük, hogy ez állami kötelezettség lenne. Ez nem csak a pilóta nélküli, hanem minden légtérszereplőre nézve a légiközlekedés nagy hiányossága, ennek mulasztása alapvető biztonsági kockázatot jelent pillanatnyilag.

 

U-space légtér / légtér szabályos használata

Az eseti légtér intézménye elavult (lakott terültre kötelező), csak kevés (ezrelék, vagy kevesebb) felhasználási területen van lehetőség 30+ napra előre igényelni. Hétnapos korlátjával (időjárás), átfedésből adódó elutasításból származó veszteség a technológia megcsúfolása, mindamellett, hogy az ilyen elkülönítésre, csak 120m felett lenne szükség. Természetesen a jövőben a U-Space rendszerben is szükség lesz hasonló elkülönítésre, de például ezt a jelenlegi applikáció is kényelmesen megoldhatná. Álláspontunk szerint a HungaroControl – MyDroneSpace alkalmazással együttműködve, akár napon belül is lehetséges lenne a szabályos elkülönítés és légtér használat.

 

Az U-space szabályozási keretét az EU 2021/664 Végrehajtási rendelete (2021. április 22.) szabályozza. A rendelet 2023. február 26. napjától kell alkalmazni. A rendelkezései a tagállamok hatóságaira rónak terhet, azonban a hazai szabályozásban a rendelet implementálása, a hatósági, műszaki és működési kapacitásainak rendelkezésre állása eddig elmaradt.

 

 

Magyar Drón Koalíció javaslatai

A Magyar Drón Koalíció (Koalíció) a Technológiai és Ipari Minisztérium, a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a HungaroControl Zrt. kezdeményezésére alakult meg 2021. május 4-én. Alapító tagjai között minisztériumok, háttérintézmények és érdekképviseleti szervek, valamint akadémiai és iparági szereplők egyaránt megtalálhatók.

A Koalíció több munkacsoportja jelentős javaslatokat tett a pilóta nélküli légijárművek előtt álló jogi és egyéb akadályok leküzdése érdekében. Ezekben a pilóta nélküli légiközlekedésben érdekelt szoftver és hardverfejlesztők kutatók, felsőoktatási intézmények és a felhasználók széles csoportja vett részt. A javaslatok olyan megalapozott és konszenzuson alapulnak, amelyek elfogadására számíthattunk. Sajnos eddig eredménytelenek látszik az újabb összefogás a technológiát hátráltató jogi aktusokat tekintve.

A javaslatokat a terjedelmük miatt nem ismételjük meg, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az abban foglaltak elfogadását, vagy legalább visszajelzést vártunk, amelyre a mai napig nem került sor.

Az egész technológiát átfogó, sok, különböző szakmai felhasználó várja válaszait és intézkedéseit annak érdekében, hogy a technikai haladás gátjait a hazai jogalkotás lebontsa.

Kívánunk ehhez a munkához sok sikert és készséggel állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:

 

Drónpilóták Országos Egyesülete

Budapest, 2023.03.08.

 

 

Sipos Márió Gilly Áron

elnök alelnök

Hírlevél - fejléc

Neked ajánljuk ...