A DOE a Skilldict Zrt.-vel együttműködve elindította a képességfejlesztő programját!
A SkillToolKit nevű eLearning rendszer képességeit felhasználva összeállításra került egy 70 kérdésből álló tesztsor, a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos tudásszint felmérésére. Fontos megjegyezni, hogy a teszt nem vizsga!
Az eredmények segítségével szeretnénk minden DOE tagnak a saját tudásszintjéhez illeszkedő továbbképzést biztosítani.

2020.03.12.
 

A Fővárosi Vízművek a koronavírussal kapcsolatban az alábbiakról adott ki tájékoztatást:
"További intézkedésig társaságunk lezárja ivóvízbázisainak védőterületét, ezekre a területekre a korábban kibocsátott belépési engedéllyel rendelkezők sem mehetnek be. Egyúttal felfüggesztjük a további belépési engedélyek kibocsátását." Bővebben erről a Fővárosi Vízművek honlapján lehet tájékozódni. Ez sajnos érinthet egyes modellreptereket is. Mindenképp javasoljuk ennek az intézkedésnek a tiszteletben tartását! 

2020.03.06.
 

Lelőheted a drónt, ha a házad fölé repül?

Aki lelő egy drónt, az azt kockáztatja, hogy büntetőeljárás indul ellene
- a Btk. 225. § szerinti lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre számíthat, alapesetben, ha nincs a fegyver- és lőszertartásra engedélye.
- Btk. 165. § szerinti Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt, ha a fegyverhasználattal más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz.
Természetes, hogy a pilóta nélküli légijármű tulajdonosa, jogszerű működtetője a fegyvert használóval szemben kártérítésre is jogosult.
 
Nem árt tudni azt, hogy melyik ország jogszabályait kell alkalmaznia a bírónak. Azt is indokolt figyelembe venni, hogy egy-egy bíróság előtt folyamatban lévő büntetőjogi, polgári jogi ügy kapcsán minimum 10-15 fontos körülmény figyelembevételével dönt a bíró, akár többtíz, többszáz oldalnyi perirat alapján. Sőt, az sem elhanyagolható szempont, hogy egy iratkötegből milyen adatokat és milyen összefüggésben vesz át és jelenít meg a média.

https://ripost.hu/cikk-lel-heted-a-dront-ha-az-a-hazad-fole-repul
A https://ripost.hu fenti kapcsolati útvonalon elérhető, olvasható cikkéhez társítottan nem árt tudni azt sem, hogy egy-egy hír akár fake is lehet. A cikkhez társított fotó mindenesetre egy kevésbé jólsikerült montázsnak tűnik. Ezek miatt célszerű lenne az hírt egy képzeletbeli (magyarországi) jogesetnek tekinteni.

 
Mire számíthat egy képzelt esetben az, aki Magyarországon, a háza fölé repülő pilóta nélküli légijárműre fegyverrel lövést ad le, illetve a drónt eltalálja?

Közlemény a kialakult "eseti légtér helyzettel" kapcsolatban

Tisztelt Tagság!

Tekintettel a kialakult eseti légtér engedélyek miatti helyzetre, felvettük a kapcsolatot a szakhatósággal és a rendőrség illetékes osztályával. Kértük, hogy adjanak iránymutatást a követendő eljárásra és a további lehetőségekre. Megerősítést nyert az a nyilvánvaló tény, hogy az évekkel ezelőtt létrehozott rendszer elérte teljesítőképességének határát. Ennek jeleit sokan érezzük saját bőrünkön, hiszen még az egyesület sem kapott meg néhány légteret és rengeteg magánszemély, cég jelezte ugyanazt a jelenséget. Ennek nyilvánvaló okára nem hiszem, hogy több szót kellene pazarolni. 
Megnyugtatásunkra azt az információt kaptuk, hogy a jogalkotás a problémát felismerve módosításokat eszközöl a jelenlegi szabályozási rendszerben, még az EU szabályozás előtt, de a tervezettel harmonizálva, mely jelentős könnyebbséget fog hozni a drónpilóták számára. Nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni, de nyilvánvalóan súly, repülési magasság, terület és tevékenység függvényében fog mentességet biztosítani az eseti légtérhasználati engedély megléte alól, de erre vonatkozóan pontos információt nem kaptunk. Annyi azonban bizonyos hogy az érintett szakhatóságok a módosításokat már véleményezték, javaslataikkal tovább küldték.
Kérlek benneteket hogy tanúsítsatok türelmet. Az a szakterület, amely jelenleg felelős az eseti légterek kiadásáért nem felelős a szabályozásért, csak betartatja a szabályokat. Szinte felesleges levelekkel, telefonokkal bombázni Őket, sajnos úgy tűnik már nem segít a helyzeten, és ne felejtsük, ott is Emberek dolgoznak. Sajnálatos, hogy ilyen helyzetbe kerültek az elégtelen jogi környezet miatt.
Az ismeretek fényében a következő ajánlásokat szeretném tenni felétek:
A tervezett könnyítés hatálybalépéséig a jelenlegi direktíva érvényes, így például egy szabálysértési eljárásban a hatóság nem feltétlenül veszi figyelembe a mostani életszerűtlen helyzetet. Ezt a tényt kérlek tartsátok szem előtt. Természetesen mint mindig, most is a jogászunk áll rendelkezésetekre.
Próbáljatok a lehetőségekhez képest jogkövető magatartást tanúsítani, betartani minden olyan szabályt, legyen az írott vagy íratlan, ami az etikus drón használathoz elengedhetetlen. 
A legfontosabb, az eseti légterek nagy száma valós kockázatot jelent a légi közlekedésre. Kérlek benneteket, hogy az eddiginél is nagyobb gondot fordítsatok a repülések megtervezésére, a várható kockázati tényezők számbavételére, és a repülés végrehajtására, Crash-zone kijelölésére. Ebben a helyzetben nem lenne szerencsés pont nekünk olyan precedens értékű eseményt előidézni, amely hosszú távon esetleg előnytelen helyzetbe hozza a felhasználókat, minket.

Köszönöm figyelmeteket:

Pál Károly
DOE

Megalakult az új elnökség (2018.12.08.)

Tisztelt DOE Tagok!
 

A legutóbbi közgyűlés csekély létszámának ellenére a Drónpilóták Országos Egyesületének új elnöksége került megválasztásra.

Alelnök Társaim nevében köszönjük szépen a bizalmat és mindent megteszünk, hogy a tagság érdekeit megfelelően tudjuk képviselni egy olyan környezetben amely folyamatosan fejlődik és egy nem kiforrott szabályozási rendszer mentén kell, hogy érvényesüljenek.

Közös társadalmi szerepvállalással szeretnénk súlyt adni az egyesületnek, így válva meghatározóvá a drónos világban, aminek szerves részei vagyunk mindannyian.

FAI World Drone Racing Championship 2019 - 2019.12.11-14

2019 FAI WORLD DRONE RACING CHAMPIONSHIP GRAND FINAL, immáron a második FAI által rendezett drone racing világbajnokság, melyet ez alkalommal Ningbo-ban (Kína) rendeznek meg.

A Magyar csapat támogatásához a Magyar Drón és Multirotoros Egyesülettel (DRH) kötött támogatási megállapodás keretében, ezt a technikai sportágat szívügyének tekintve, a múlt évhez hasonlónlóan a Drónpilóták Országos Egyesülete (DOE) is jelentős összeggel hozzájárult.

Szurkolunk nektek fiúk! :)

----
Update:

A DOE a biztosítások tekintetében felkészült bármely releváns szabályozás megváltozására

Tisztelt Tagság!

Az Eseti légtér kérelem nehézségeire vonatkozó közlemény kapcsán felmerült biztosítási kérdésre a Groupama Biztosító kapcsolattartójával egyeztetve szeretném Veletek megosztani:
A DOE és a biztosító társaság között létrejött egyedi szerződési feltételeknek köszönhetően minden tagunk BIZTOSÍTOTT aki a MINDENKORI légügyi szabályozásnak megfelelően HASZNÁLJA pilóta nélküli légijárművét.
Ez azt jelenti, hogy a Drónpilóták Országos Egyesülete ebben a tekintetben felkészült bármely releváns szabályozás megváltozására.
Felhívom figyelmeteket arra, hogy ez más biztosítótársaságoknál nem feltétlenül egyértelmű.

Eseti légtér kijelölése iránti közigazgatási hatósági eljárás folyamata

A pilóta nélküli légijárművek használatát támogató, az aktuális légtér információkat és egyéb korlátozásokat tartalmazó honlap és mobilalkalmazás valamit a részletszabályokat meghatározó rendelet megjelenéséig minden esetben eseti légtér igénylése szükséges. A kérelmet 30 nappal a tervezett repülést megelőzően kell benyújtani, legfeljebb 30 napra igényelhető.
Tapasztalataink szerint a 60 napnál korábban beadott kérelmek elutasításra kerülnek azzal az indoklással, hogy "Ilyen hosszú időtávból a Hatóság nem tudja az igénybevételnek a légtérszerkezetre gyakorolt hatását érdemben értékelni."

1. A kérelem pontos kitöltése.
A légtér kiterjedésénél a WGS-84 rendszerű földrajzi koordinátákat fok, fokperc, és fokmásodperc pontossággal kell megjelölni (pl.: 46°35'28"É 19°42'45"K).

- a címre kattintva tovább olvasható -

DOE részvételű események képekkel

Így repülhetsz itt!

Küldetésünk

A DOE küldetése

A biztonságos pilóta nélküli repüléshez szükséges műszaki-technikai, vezetési-irányítási és repülésbiztonsági tudásbázis rendszerezése és tagjai közötti megosztása; a normatív és etikai szabályrendszerek megteremtése, illetve azok kialakításában való közreműködés; az ágazat szereplői közötti egyeztetés, koordináció; a jogalkotókkal és hatóságokkal történő együttműködés.

 

Elérhetőségek

Kapcsolatok:
https://doe.hu/egyesuletunkrol

Facebook:
https://facebook.com/doe.hu

DOE Társalgó:
https://facebook.com/groups/doe.hu
 

 

Facebook